xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis firmy "Towarzystwo Elektrotechnologiczne QWERTY Sp. z o.o." zarejestrowanej w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG FIRM

nazwaTowarzystwo Elektrotechnologiczne QWERTY Sp. z o.o. (Łódź, łódzkie)
przedstawiciel
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
na stronach Serwisu laboratoria.xtech.pl
na stronach Serwisu obrabiarki.xtech.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

Towarzystwo Elektrotechnologiczne QWERTY Sp. z o.o. powstało w 1988 roku w wyniku zapotrzebowania na części zamienne do urządzeń elektronicznych. Początkowo firma wytwarzała zestyki foliowe do takich komputerów jak: ZX Spectrum, Atari, Commodore i Amstrad. Przez następne lata produkcja poszerzyła się o podobne części do kas, wag sklepowych i maszyn do pisania.
Obecnie firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji klawiatur, elewacji, tabliczek i zestyków foliowych na indywidualne zamówienia klientów. Nasze produkty przeznaczone są dla przemysłu urządzeń elektronicznych, aparatury medycznej i pomiarowej.

en:
"QWERTY"Sp. z o.o., a limited liability electrotechnological company, was established in 1988 to respond to a growing demand for spare parts for electrical equipment. In the first years of its operation, the company manufactured membrane switches for such microcomputers as ZX Spectrum, Atari, Commodore and Amstrad. The production was soon expanded to include similar devices to be used in cash registers and typewriters.
The company specialises in the design and production of membrane keyboards, front panels, labels and membrane switches made to order. Our products are intended for the electronic, medical and measuring equipment industries.

de:
Die Elektrotechnologische Gesellschaft QWERTY
wurde im Jahr 1988 gegründet in Folge des wachsenden Bedarfes an spezifischen Ersatzteilen für elektronische Geräte und Anlagen.
Ursprünglich produzierte unsere Firma Folienkontakte für Microcomputer wie z.B. ZX Spektrum, ATARI, COMMODORE und AMSTARD. In den folgenden Jahren wurde die Produktion um ähnliche Artikel für Ladenkassen, Waagen und Schreibmaschinen erweitert.
Der Schwerpunkt unserer heutigen Tätigkeit liegt im Bereich des Entwurfs und der Herstellung von Designfolien, Folientastaturen, Folienkontakten und Schildern nach den individuellen Spezifikationen unserer Kunden. Unsere Produkte finden u.a. Einsatz in elektronischen Anlagen, medizinischen und Meßgeräten.

es:
Asociación Electrotecnológica QWERTY S.L. fué fundada en el año 1988 como respuesta a la demanda de piezas de recambio para dispositivos electrónicos. Al principio nuestra empresa producía conectores de plástico para ordenadores como los ZX Spectrum, Atari, Commodore y Amstrad. Luego ampliamos la producción con piezas parecidas para cajas registradoras, básculas y máquinas de escribir.
Además hoy en día nos especializamos en el diseño y la producción de teclados, paneles frontales, etíquietas y conectores de plástico hechos a medida. Nuestros productos van dirigidos a la industria de dispositivos electrónicos, equipamiento de medicina y de medición.

fr:
La Société Électrotechnologique QWERTY SARL
a été créée en 1988 comme réponse au besoin des pièces détachées pour les dispositifs électroniques. Au début la société produisait interrupteurs à membranes pour tels ordinateurs que ZX Spectrum, Atari, Commodore et Amstrad. Pendant les années suivantes la production a été élargie des éléments pareils pour les caisses, balances électroniques, et machines à écrire.
Aujourd’hui, la société se spécialise dans les projets et la production des claviers à membranes, faces avant, étiquettes et interrupteurs à membranes sur commande individuelle des clients. Nos produits sont destinés à l’industrie des dispositifs électroniques, d’appareillage médical et d‘installation de mesurage.

s³owa kluczowe: klawiatury foliowe, klawiatury membranowe, elewacje foliowe, fronty foliowe, tabliczki znamionowe, klawiatura foliowa, klawiatura membranowa, elewacja foliowa, front foliowy, tabliczka znamionowa, pokrętła magnetyczne, klawiatury sterujące, klawiatury podświetlane, klawiatura, klawiatury, Folientastatur, Folientastaturen, membrane keyboard, membrane keyboards, membrane keypad, clavier, claviers, clavier membrane, claviers à, membranes, clavier plat, clavier souple, claviers membranes, faces avant, teclados de membrana, teclado, teclados, paneles frontales, etí, quietas de plá, stico

data wpisu: 2009-11-08 22:19
data ostatniej modyfikacji: 2009-11-09 09:13

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736