xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Katalog produktów zgłoszonych do serwisów rodziny xtech.pl przez zarejestrowane w nich firmy.

KATALOG PRODUKTÓW

 • 14501. SEPARATOR WEJŚĆ SEM-01

  SEPARATOR WEJŚĆ SEM-01 Separator wejść SEM-01 służy do rozdziału sygnałów sterujących na dane grupy układów, blokując jednocześnie dostęp tych sygnałów do innych układów. Separator jest wykorzystywany przy budowie systemów ...

 • 14502. separator węglowodorów

  Separator węglowodorów ma za zadanie oczyszczenie wód deszczowych lub procesowych z zawiesin, związków ropopochodnych oraz zanieczyszczeń stałych. Separatory te znajdują zastosowanie w instalacjach kanalizacyjnych odprowadzających ...

 • 14503. Separator wielotorowy sygnałów typ S2-L2 i S2-L3

  Pełna separacja między wszystkimi torami oraz wejściem/wyjściem/zasilaniem w każdym torze. Wejścia: dowolny sygnał analogowy Wyjścia: dowolny sygnał analogowy Montaż na listwę TS35 lub naścienna Zasilanie: 24Vdc lub 230Vac tylko dla 2 torów. W ...

 • 14504. Separator wody z filtrem

  Przepustowość: 70 l/min Filtracja cząstek od 30 mikronów Filtry paliwowe z głowicą mocującą lub sam wkład.

 • 14505. Separator z membraną czołową 990.36

  Opis: - Separator kompaktowy o małych wymiarach z membraną czołową - Do cieczy lepkich , krystalizujących i zalepiających np.: lakiery - Bez martwej strefy w której zasychają media - Materiał części mokrych 316L - Opcjonalnie na zapytanie inne ...

 • 14506. Separator z napięciowym wyjściem trójprzewodowym typ As 416

  Trójprzewodowe wyjście napięciowe 0...10V. Pełna separacja wejście/wyjście. Wejście: aktywny prąd 4...20mA, rezystancja wejściowa: 250 Ohm. Wyjście: 0...10V, 0...5V, 2...10V, 1...5V. Montaż na listwę TS35 Zasilanie: 16...36 Vdc Brak separacji ...

 • 14507. Separator z wyjściem mocy typ S2-30W

  Pełna separacja wejście/wyjście/zasilanie Wejście: dowolny sygnał analogowy Wyjście: dowolny sygnał analogowy o mocy wyjściowej do 30W. Montaż na listwę TS35 lub naścienny Zasilanie: 24Vdc, 230Vac lub inne dowolne napięcie. Może być użyty np. do ...

 • 14508. Separator/ translator linii transmisyjnych SLT RS232-TTY

  Przyrząd SLT RS232-TTY jest separatorem- translatorem, przeznaczonym do obustronnnej zamiany danych transmitowanych w interfejsie RS232 na dane transmitowane w interfejsie TTY. Szybkość transmisji: max. 115200 bodów. Obudowa listwowa do montażu na ...

 • 14509. Separator/translator linii transmisyjnych SLT RS232-RS422

  Separator/translator SLT RS232-RS422 służy do konwersji sygnałów transmisyjnych RS232 na RS422 i odwrotnie. Jest przeznaczony do transmisji typu "pełny duplex". Obudowa listwowa. Zasilanie 24VDC lub AC. Całkowita separacja galwaniczna ...

 • 14510. Separator/translator linii transmisyjnych SLT RS232-RS485

  Separator/translator SLT RS232-RS485 służy do konwersji sygnałów transmisyjnych RS232 na RS485 i odwrotnie. Jest przeznaczony do transmisji typu "półduplex" stosowanej np. pomiędzy sterownikami PLC. Obudowa listwowa. Zasilanie 24VDC lub AC. ...

 • 14511. separatory

  Separatory: separatory sygnałów analogowych, separatory dwustanowe (binarne), separatory linii transmisyjnych (RS232, RS485, RS422, TTY). Separatory z obwodami iskrobezpiecznymi do stref zagrożonych wybuchem Ex z certyfikatem ATEX. Separatory: ...

 • 14512. Separatory

  Separatory to urządzenia służące do oddzielania substancji niepożądanych od wód roztopowych, deszczowych, kanalizacyjnych. Woda, ścieki przepływając przez separator zostają w sposób mechaniczny separowane w procesie sedymentacji i flotacji ...

 • 14513. Separatory oleju typu SO z komorą szlamową, filtrem koalescencyjnym i by-passem

  Separatory oleju są urządzeniami służącymi oczyszczaniu wstępnemu : - wód deszczowych szczególnie pochodzących ze stacji benzynowych, parkingów odkrytych i krytych, jezdni o dużym natężeniu ruchu pojazdów, lotnisk, dróg komunikacji wewnętrznej w ...

 • 14514. separatory do przydomowychoczyszczalni ścieków

  Separator -3 jest zbiornikiem na ścieki komunalne i pełni funkcję osadnika gnilnego. Składa sie z trzech komór oddzielonych od siebie przegrodami na różnych wysokościach. Poszczególne komory stanmowią odpowiednio 1/2, 1/4, 1/4 ...

 • 14515. Separatory do wysokich napięć VariTrans serii P 40000 firmy Knick

  Do stosowania w układach pomiarowych i monitoringu elektrycznych systemów napędowych średniego i wysokiego napięcia. Firma Knick oferuje rodzinę 3 - drożnych separatorów galwanicznych do pracy na napięciu do 3600 V AC/DC, dedykowaną do ...

 • 14516. Separatory do wysokich napięć VariTrans serii P 40000firmy KNICK

  Do stosowania w układach pomiarowych i monitoringu elektrycznych systemów napędowych średniego i wysokiego napięcia. Firma Knick oferuje rodzinę 3 - drożnych separatorów galwanicznych do pracy na napięciu do 3600 V AC/DC, dedykowaną do ...

 • 14517. Separatory iskrobezpieczne Ex

  EXL-IMU-1 – uniwersalny przetwornik w wersji iskrobezpiecznej; wejście z pasywnych czujników temperatury, wilgotności i ciśnienia, wyjście napięciowe 0..10 VDC lub prądowe 0(4)..20mA. Przetwornik jest łatwy do zaprogramowania, posiada wbudowany ...

 • 14518. separatory koalescencyjne

  Separatory koalescencyjne stosowane są na odpływach wód opadowych ze stacji paliw, myjni czy parkingów. Separatory typu BSK i TSK zintegrowane są z osadnikiem, natomiast w wersji ...B lub ...B2 posiadają dodatkową instalację obejścia ...

 • 14519. Separatory koalescencyjne

  Separatory koalescencyjne przeznaczone są do oddzielania i zatrzymywania substancji ropopochodnych zawartych w ściekach odprowadzanych do odbiornika. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód opadowych pochodzących z ...

 • 14520. Separatory koalescencyjne

  Separatory koalescencyjne przeznaczone są do oczyszczania wód opadowych oraz procesowych z substancji ropopochodnych, zanieczyszczeń stałych oraz zawiesin. Wyróżniamy 2 typy separatorów: BSK - dla małej i średniej ilości osadów ...

 • 14521. Separatory koalescencyjne, ropopochodne, do gasrtronomi, tłuszczu

  Oferujemy Państwu separatory stosowane do myjni czy stacji benzynowych.Proponujemy Państwu przeróżne separatory o róznych przepływach od małych myjni do wielkich zakłądów muszących separować oleje.Posiadamy równiez separatory ...

 • 14522. Separatory membranowe do czynników agresywnych , gęstych itp.

  Separatory membranowe do pomiaru ciśnienia czynników korozyjnych, gęstych, lepkich, krzepliwych, toksycznych, krystalizujących, o wysokiej temperaturze. Separatory są stosowane w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, energetyce i ...

 • 14523. Separatory pętli prądowej

  Urządzenia PSA (typ A,B,C) są separatorami prądowymi przeznaczonymi do zastosowania w instalacjach automatyki przemysłowej w torach pomiarowych z pętlą prądową.Separatory pracują w standardach 0-20mA, 4-20mA, 0-20 mA, 4-24 mA.Urządzenia wyposażone są ...

 • 14524. Separatory powietrza

  Separator powietrza Typ SP Obecność powietrza i gazu w zamkniętych instalacjach ogrzewczych jest dużym problemem. Pęcherze powietrza są powodem hałasu, ograniczają cyrkulację i mogą blokować niektóre urządzenia. Powietrze przyspiesza też proces ...

 • 14525. Separatory ropopochodnych

  Separatory ropopochodnych przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i poprocesowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi. Są to urządzenia przepływowe tzn. w urządzeniach tych w ...

 • 14526. Separatory ropopochodnych i tłuszczu

  Oferujemy Państwu separatory koalescencyjne dla substancji ropopochodnych o wielkościach od 3 l/s do 100 l/s. Ponadto odpowiedniej wielkości osadaniki. Wszystkie urządzenia wykonane są z betonu C35/45 jako zbiorniki monolityczne zgodnie z normą PN-EN ...

 • 14527. SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

  Separatory koalescencyjne i lamelowe przeznaczone są do wychwytywania ze ścieków substancji ropopochodnych, które nie mogą zostać wprowadzone do odbiornika (wody powierzchniowe, grunt, komunalna oczyszczalnia ścieków). Urządzenia te ...

 • 14528. Separatory substancji ropopochodnych

  Typy separatorów marki KLARGESTER: Polska norma PN-EN 858:2005 dotycząca konstrukcji oraz użytkowania prefabrykowanych separatorów ropopochodnych mówi o standardzie, jaki powinny spełniać separatory stosowane w budownictwie oraz o ich ...

 • 14529. Separatory substancji ropopochodnych

  SEPARATORY NGP-L i NGP-S-L Separatory substancji ropopochodnych produkowane przez firmę „Traidenis” posiadają certyfikaty jakości wydane przez centrum SPSC. Urządzenia są montowane na stacjach paliwowych, myjniach samochodowych, parkingach, w ...

 • 14530. Separatory substancji ropopochodnych do zabudowy w gruncie z wkładem koalescencyjnym

  Separatory substancji ropopochodnych do zabudowy w gruncie z wkładem koalescencyjnym, z zamknięciem na odpływie, zintegrowane z osadnikiem lub bez niego. Typu:. CRB, OLEOPATOR K, OLEOMAX, CCB, ECO-PLUS Służą do oczyszczania ścieków deszczowych ...

 • 14531. Separatory substancji ropopochodnych do zabudowy w gruncie, z wkładem lamelowym

  Separatory substancji ropopochodnych do zabudowy w gruncie, z wkładem lamelowym, zintegrowane z osadnikiem lub bez niego. Typu: L, L-BYPASS, L-CS-BYPASS-W, L-BYPASS-Z, L-CS-BYPASS-Z Służą do oczyszczania ścieków deszczowych z olejów ...

 • 14532. SEPARATORY TŁUSZCZÓW

  Separatory tłuszczu przeznaczone są do wychwytywania ze ścieków tłuszczów, które nie mogą zostać wprowadzone sieci kanalizacji sanitarnej. Urządzenia te znajdują powszechne zastosowanie w punktach podwyższonej produkcji tłuszczy takich ...

 • 14533. Separatory tłuszczów

  Separatory tłuszczów roślinnych i zwierzęcych swoją zasadę działania opierają na zjawisku flotacji i sedymentacji ścieków.Cząstki tłuszczu, ze względu na gęstość mniejszą od gęstości wody, gromadzą się na jej powierzchni. Inne ...

 • 14534. Separatory tłuszczów

  SEPARATORY TŁUSZCZU I SKROBI przeznaczone są do oczyszczania ścieków technologicznych z dużą zawartością substancji tłustych. Odprowadzenie tego typu zanieczyszczeń utrudnia pracę oczyszczalni biologicznych, jak też niekorzystnie wpływa na ...

 • 14535. separatory tłuszczów i węglowodorów

  SEPARATORY WĘGLOWODORÓW Wykonane z polietylenu przeznaczone są do oddzielania substancji ropopochodnych i innych węglowodorów zawartych w ściekach. W procesie separacji wykorzystuje się różnice gęstości węglowodorów i wody w ...

 • 14536. Separatory tłuszczu

  Przeznaczony do odtłuszczania ścieków gospodarczych (z kuchni i łazienki) Monolityczny zbiornik z wlotem i wylotem ścieków oraz wbudowanym króćcem do podłączenia wentylacji wysokiej. Wyposażony w pokrywę włazu, przegrodę wewnętrzną i ...

 • 14537. separatory tłuszczu

  Płynący tłuszcz w rurach kanalizacyjnych wpływa ujemnie na stan środowiska naturalnego. Tłuszcz nie rozpuszcza się w wodzie, lecz znajduje się w postaci trudno ulegających rozpadowi kleistych grudek, osadzających się na ściankach rur. Powoduje to ...

 • 14538. SEPARATORY TŁUSZCZU

  Separatory substancji tłuszczowych i skrobi przeznaczone są do oczyszczania ścieków sanitarnych z tłuszczy spożywczych i skrobi w procesie flotacji. Ścieki zanieczyszczone technologiczne nie powinny być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji. ...

 • 14539. Separatory tłuszczu i skrobi

  Separatory tłuszczu oraz skrobi typu OKSYLIP służą do oddzielania ze ścieków technologicznych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, pochodzących z zakładów gastronomicznych, stołówek, smażalni, restauracji, zakładów mięsnych, ...

 • 14540. Separatory tłuszczu i skrobi wolnostojace

  Separatory tłuszczu i skrobi wolnostojące. Typu: ECO JET, HYDROJET, LIPURAT, LIPUREX Służą do oczyszczania ścieków technologicznych (poprocesowych) z tłuszczy roślinnych i zwierzęcych. Wykonane na bazie monolitycznych zbiorników: - ze stali ...

 • 14541. Separatory tłuszczu i skrobi do zabudowy w gruncie

  Separatory tłuszczu i skrobi do zabudowy w gruncie. Typu:LIPUMAX, ECO MAX Służą do oczyszczania ścieków technologicznych (poprocesowych) z tłuszczy roślinnych i zwierzęcych. Wykonane na bazie monolitycznych zbiorników: - żelbetowych (klasa ...

 • 14542. separatory tłuszczu, węglowodorów

  separatory retencyjne, z obejściem (by-pass) przepływ os 3 do 130 l/s do zastosowań w myjniach, warsztatach samochodowych, kuchnie od agroturystyki , do pensjonatów hoteli , gastronomi

 • 14543. SEPARATORY WĘGLOWODORÓW

  Separatory substancji ropopochodnych przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i po procesowych z terenów, które w sposób permanentny zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi. Są to urządzenia ...

 • 14544. Separatory węglowodorów

  Separatory węglowodorów przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i popro-cesowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi. Są to urządzenia przepływowe tzn. w urządzeniach tych w ...

 • 14545. Separatory węglowodorów

  Separatory węglowodorów przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i poprocesowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi. Są to urządzenia przepływowe tzn. w urządzeniach tych w ...

 • 14546. Separatory z obejściem hydraulicznym

  Seaparatory te przeznaczone są dla dużych miejskich zlewni wód deszczowych, dla których dobór osadnika z separatorem koalescencyjnym na przepływ maksymalny jest rozwiązaniem mało ekonomicznym. Separatory te stosuje się głównie tam ...

 • 14547. Separator-zasilacz sygnałów analogowych (SMART-HART) D1014

  Oznaczenie: D1014 Nazwa: Separator-zasilacz sygnałów analogowych ( SMART-HART) Zastosowanie: Bariera Ex dla sygnałów analogowych prądowych wychodzących ze strefy Ex o obniżonym napięciu zasilania. Dane techniczne: - Sygnał wejściowy: ...

 • 14548. Separtory ATOL

  Typoszereg ATOL (podstawowy) to separatory o przepustowościach od 1,5 do 150 l/s służące do oczyszczania ścieków między innymi z: dróg, parkingów, stacji paliw, myjni czy serwisów pojazdów. Aprobata techniczna AT/2006-08-0280 ...

 • 14549. seria 200,seria500 (Koła pomiarowe MR)

  Przy doborze koła należy kierować się głównie rodzajem mierzonego materiału. Obwód koła powinien być dobrany odpowiednio do rozmiaru licznika i dostępnej przestrzeni. Im mniejsze koło, tym większa jest siła wywierana na jego powierzchnię i ...

 • 14550. Seria 2000 Magnehelic®

  Oznaczenie: Seria 2000 Magnehelic® Nazwa: Manometr ULTRA-niskich wartości różnicy ciśnień typu Magnehelic® Zastosowanie: Pomiar ciśnienia dodatniego, podciśnienia lub różnicy ciśnień. Stosowany w przemyśle do monitorowania stref ...

strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736

Statystyki xtech.pl

Dane za styczeń 2012:

Liczba wizyt na stronach:148 695
Liczba odsłon ston:334 947

Kto z nas korzysta

Użytkownicy:

ponad 130 000 specjalistów z firm, uczelni i innych instytucji naukowych miesięcznie

Dostawcy:
ponad 4 500 firm oferujących produkty i usłgi w obsługiwanych przez nas branżach