xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "TERMOMETR - REJESTRATOR LB-520T (z wyświetlaczem, czujnik zewnętrzny .)" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaTERMOMETR - REJESTRATOR LB-520T (z wyświetlaczem, czujnik zewnętrzny .)
firma zgłaszającaLAB-EL Elektronika Laboratoryjna (Reguły, mazowieckie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
na stronach Serwisu srodowisko.pl
na stronach Serwisu wodkaneko.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

Termohigrometr LB-520 jest miniaturowym rejestratorem wilgotności względnej i temperatury (czyli jest jednocześnie higrografem i termografem). Jest zasilany z wbudowanej długowiecznej baterii litowej. Przyrząd wykorzystuje do pomiaru temperatury termorezystor Pt-1000, a do pomiaru wilgotności czujnik pojemnościowy. Na podstawie znajomości nieliniowych charakterystyk czujników oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w pamięci przyrządu, mikroprocesor wbudowany w przyrząd oblicza aktualne wyniki pomiaru wilgotności względnej i temperatury. Wyniki pomiarów prezentowane są naprzemiennie na dużym czytelnym ciekłokrystalicznym wyświetlaczu.
Rejestrator wyposażony jest w dużą pamięć do przechowywania wyników pomiarów, która przykładowo przy nastawie odstępu rejestracji co 25 minut wystarcza na ponad rok zapisów w jednej sesji rejestracyjnej. Możliwe jest zapisywanie w pamięci w 2 trybach : "do zapełnienia" (po zapełnieniu pamięci rejestracja jest zatrzymywana) i "z nadpisywaniem" (po zapełnieniu pamięci kasowane są najstarsze zapisy). Oprócz gromadzenia danych pomiarowych w zadanych odstępach rejestracji, rejestrator LB-520 może tworzyć histogram zawierający informacje o statystyce występowania rejestrowanych wartości pomiarów w zadanych przedziałach. Standardowo, dla temperatury zakres pomiarowy został podzielony na 63 przedziały, każdy o szerokości 2°C, a zakres wilgotności został podzielony na 50 zakresów, każdy o szerokości 2%. Dostępne są również inne szerokości przedziałów histogramów. Znajomość histogramu ułatwia użytkownikowi szybką analizę wyników pomiarów przeprowadzonych w trakcie rejestracji, bez konieczności czytania całej zawartości pamięci przyrządu. Rejestrator umożliwia również ustawienie progowych wartości temperatury i wilgotności, przekroczenie których podczas sesji rejestracyjnej jest sygnalizowane na wyświetlaczu jak również możliwa jest automatyczna rejestracja przedziałów czasu w którym progi te były przekroczone.

data wpisu: 2006-02-14 07:35
data ostatniej modyfikacji: 2006-02-14 08:16

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736