xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "TERMOHIGROMETR LB-701 z panelem sterująco-odczytowym LB-725" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaTERMOHIGROMETR LB-701 z panelem sterująco-odczytowym LB-725
firma zgłaszającaLAB-EL Elektronika Laboratoryjna (Reguły, mazowieckie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
na stronach Serwisu srodowisko.pl
na stronach Serwisu wodkaneko.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

Termohigrometr LB-701 z panelem sterująco-odczytowym LB-725 jest przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury i wilgotności powietrza w zamkniętych pomieszczeniach (magazynach, laboratoriach, komorach kimatycznych, itp). Jest urządzeniem stacjonarnym, zasilanym z sieci 230V/50Hz.

Przyrząd składa się z dwóch zasadniczych części: termohigrometru LB-701 (wykonanego w formie sondy pomiarowej) i panelu sterująco-odczytowego LB-725. Obie części są połączone kablem o długości 1 m. Istnieje możliwość użycia dodatkowego przedłużacza kabla sondy o długości do 14 m.

Sonda pomiarowa LB-701 zawiera: cienkowarstwowy czujnik temperatury Pt1000, cienkowarstwowy pojemnościowy czujnik wilgotności względnej, elektroniczne układy przetwarzające oraz układ programowanej pamięci nieulotnej, w której zapisywane są indywidualne charakterystyki sondy oraz dane identyfikacyjne i techniczne. Czujniki pomiarowe sondy są chronione wymienną osłoną, której typ zależy od zastosowań. Przyrząd w wersji standardowej jest wyposażony w osłonę czujników (filtr zanieczyszczeń) typu F1.

Do panelu odczytowego docierają sygnały już przetworzone, zawierające zakodowaną informację o wartościach temperatury i wilgotności względnej. Pozwala to na zamienne używanie różnych paneli odczytowych z tym samym termohigrometrem LB-701, bez wpływu na wynik pomiaru.

Mikroprocesor panelu odczytowego przyrządu, na podstawie informacji z sondy (przetworzonych sygnałów pomiarowych i odczytanych charakterystyk kalibracyjnych), oblicza wartości: wilgotności względnej, temperatury, temperatury punktu rosy oraz objętościowej zawartości pary wodnej w powietrzu. Wartości temperatury i wilgotności względnej są jednocześnie zobrazowane na wyświetlaczu numerycznym LED (o wysokości cyfr 25 mm) oraz mogą zostać wysłane na zewnątrz przez interfejs. Brak przełączników zwiększa niezawodność działania i prostotę obsługi.

Funkcje sterujące panelu LB-725 pozwalają na sterowanie czterema urządzeniami zewnętrznymi: nawilżającym, osuszającym, nagrzewającym i chłodzącym. Dla każdego urządzenia można ustawić progi włączania i wyłączania w trybie sterowania bezpośredniego. Przy wykorzystania zewnętrznego komputera PC i dodatkowego programu, można cyklicznie sterować płynnymi zmianami klimatu (np. w badawczych komorach klimatycznych).

Przyrząd jest wyposażony w dwa cyfrowe interfejsy szeregowe: napięciowy RS232C, za pomocą którego może być dołączony do dowolnego systemu komputerowego, oraz w cyfrową pętlę prądową, do transmisji wyników na duże odległości. Interfejsy umożliwiają zdalne i automatyczne zbieranie danych pomiarowych oraz wpisanie danych kalibracyjnych podczas wzorcowania pierwotnego i wtórnego.

Panel LB-725 posiada zegar czasu rzeczywistego i pamięć wyników pomiarów (4000 pkt. pomiarowych), co umożliwia wykorzystanie go jako rejestratora temperatury i wilgotności. Wyposażenie przyrządu stanowi program do komputera PC, służacy do ustawiania parametrów rejestracji oraz do odczytu pamięci.

Przyrząd nie posiada mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Kalibracja przyrządu polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach klimatycznych. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność parametrów metrologicznych przyrządu w czasie.

Termohigrometr LB-701 uzyskał zatwierdzenie typu RP T 95 76 nadane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Termohigrometr LB-701 uzyskał pozytywną ekspertyzę z Centralnego Ośrodka Metrologii Wojskowej w Zielonce (Nr. 71 z dn. 05.05.1995), wykonaną w oparciu o metodykę legalizacji higrometrów i higrografów, sygn. Sł. Techn. 83/91 i PN 83/M-53850.

Każdy termometr-higrometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

data wpisu: 2006-02-14 08:00
data ostatniej modyfikacji: 2006-02-14 08:02

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736