xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "TERMOGRAF LB-530" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaTERMOGRAF LB-530
firma zgłaszającaLAB-EL Elektronika Laboratoryjna (Reguły, mazowieckie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
na stronach Serwisu srodowisko.pl
na stronach Serwisu wodkaneko.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

LB-530 jest wielokanałowym precyzyjnym rejestratorem temperatury. Można do niego dołączyć od 1 do 4 czujników PT1000 lub PT100. Dodatkowo LB-530 może rejestrować stan do 4 wejść typu zwarty / rozwarty. Wejścia te mogą przykładowo służyć do kontroli otwarcia drzwi chłodni, pracy agregatu chłodni lub innych zdarzeń. Wartości mierzonych temperatur jak i stany wejść cyfrowych prezentowane są naprzemiennie na 8 znakowym wyświetlaczu LCD. Z każdym kanałem temperatury oraz z każdym wejściem cyfrowym można skojarzyć progi alarmowe po przekroczeniu których rejestrator sygnalizować będzie alarm przez przerywany sygnał dźwiękowy i optyczny jak również uaktywnione zostanie wyjście alarmowe służące do dołączenia zewnętrznego urządzenia sygnalizacyjnego. Rejestrator wyposażony jest w dużą pamięć wyników pomiarów temperatur oraz stanów wejść cyfrowych. Dane gromadzone w pamięci można przenieść do komputera klasy PC korzystając z dostępnego, specjalistycznego oprogramowania LBX500. Oprogramowanie to umożliwia prezentacje i wydruk odczytanych danych w postaci tabeli, wykresów lub histogramów oraz raportów z wyliczonym czasem występowania alarmów w poszczególnych kanałach. Dodatkowo zarejestrowane dane mogą być w dowolnej chwili wydrukowane, bez udziału komputera, na wbudowanej w rejestrator drukarce termicznej. Dane drukowane są w postaci czytelnych raportów, które mogą posłużyć np. do udokumentowania dotrzymania założonych warunków przechowywania lub transportu produktów.

Rejestrator zasilany jest z zewnętrznego źródła prądu stałego o napięciu z przedziału 9..36V dzięki czemu może być zasilany wprost z samochodowej instalacji elektrycznej 12/24V. Rejestrator wyposażony jest we wbudowany akumulator podtrzymujący pracę urządzenia w przypadku zaniku zasilania głównego. W powyższym przypadku LB-530 nie traci swoich właściwości funkcjonalnych łącznie z możliwością wydruków raportów na wewnętrznej drukarce.

data wpisu: 2006-02-14 08:09
data ostatniej modyfikacji: 2006-02-14 08:12

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736