xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "REGULATOR KLIMATU LB-720C" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaREGULATOR KLIMATU LB-720C
firma zgłaszającaLAB-EL Elektronika Laboratoryjna (Reguły, mazowieckie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
na stronach Serwisu srodowisko.pl
na stronach Serwisu wodkaneko.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

Zestaw regulatora klimatu LB-720C składa się z trzech ściśle współpracujących ze sobą urządzeń:

* miernika wilgotności względnej i temperatury powietrza - termohigrometru LB-710,
* panelu odczytowo-sterującego LB-722C,
* pilota LB-721 służącego do programowania funkcji panelu LB-722C.

Zestaw ten służy do pomiaru i regulacji wilgotności względnej i temperatury w pomieszczeniach (np. magazynach, komorach klimatycznych) oraz sygnalizacji przekroczenia poziomów alarmowych.

Panel odczytowo-sterujący LB-722C otrzymuje z dołączonego do niego termohigrometru LB-710 wyniki pomiaru wilgotności względnej i temperatury w wybranym punkcie obiektu. Na ich podstawie panel LB-722C, poprzez jedno z 3 wyjść przekaźnikowych, realizuje następujące konfigurowalne funkcje:

* po przekroczeniu jednego zadanego (dolnego albo górnego) progu temperaturowego z histerezą +/- 0,5°C może włączyć albo wyłączyć urządzenie grzejące albo chłodzące,
* po przekroczeniu jednego zadanego (dolnego albo górnego) progu wilgotności względnej z histerezą +/- 0,5% może włączyć albo wyłączyć urządzenie nawilżające albo osuszające,
* po przekroczeniu jednego z zadanych progów: górnego bądź dolnego temperatury albo wilgotności może włączyć sygnalizacje alarmową.

Panel LB-722C rejestruje w pamięci wyniki ostatnich 64 pomiarów wilgotności względnej albo temperatury (konfigurowane) w odstępach godzinnych. Aktualne wyniki pomiarów, zawartość pamięci z ostatnich 64 godzin oraz nastawy przyrządu są ukazywane na dwóch czterocyfrowych wyświetlaczach typu LED o wysokości cyfry 12 mm. Wyświetlacze mogą pracować w różnych trybach pracy. W podstawowym trybie ukazywany jest aktualny wynik pomiaru wilgotności oraz temperatury. Podczas programowania przyrządu jeden z wyświetlaczy pokazuje ustawiany parametr, a drugi odpowiedni opis (symboliczne oznaczenie parametru). Podobna sytuacja ma miejsce podczas przeglądania pamięci wyników pomiarów (w tym ostatnim przypadku jeden z wyświetlaczy pokazuje - symbolicznie - czas, a drugi zapamiętany wynik pomiaru).

Pilot (programator) LB-721 jest nadajnikiem zdalnego sterowania służącym do zaprogramowania nastaw panelu LB-722C za pomocą łącza optycznego (na podczerwień). Programator LB-721 jest niewielkim przenośnym ("kieszonkowym") urządzeniem, zasilanym z jednej baterii 9 V (6F22). Jest wyposażony w 8-klawiszową, czytelnie opisaną klawiaturę membranową. Sześć klawiszy przełącza tryb pracy wyświetlaczy sterownika, natomiast dwa pozostałe służą do zwiększania lub zmniejszania parametru podczas programowania. W szczególności regulowane są:

* progi załączenia albo wyłączenia urządzeń wykonawczych temperatury i wilgotności,
* sposób sterowania urządzeniami wykonawczymi (włączenie albo wyłączenie po przekroczeniu nastawionego progu),
* górne i dolne progi alarmowe wilgotności i temperatury,
* rodzaj rejestrowanego pomiaru (temperatura albo wilgotność).

Nastawy są pamiętane w pamięci nieulotnej panelu LB-722C (tzn. ostatnio wybrane wartości pozostają nie zmienione po wyłączeniu zasilania).

Zastosowany tu sposób programowania przyrządu przy użyciu specjalizowanego pilota zabezpiecza nastawy przed ich zmianą przez osoby niepożądane oraz pozwala uzyskać dużą szczelność panelu dzięki wyeliminowaniu przełączników programujących. Zasięg programatora wynosi około 1 m.

data wpisu: 2006-02-14 08:40
data ostatniej modyfikacji: 2006-02-14 09:12

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736