xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "WILGOTNOŚCIOMIERZ MATERIAŁÓW LB-795" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaWILGOTNOŚCIOMIERZ MATERIAŁÓW LB-795
firma zgłaszającaLAB-EL Elektronika Laboratoryjna (Reguły, mazowieckie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
na stronach Serwisu srodowisko.pl
na stronach Serwisu wodkaneko.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

Wilgotnościomierz materiałów LB-795 przeznaczony jest do pomiaru wilgotności względnej drewna lub po odpowiednim zaprogramowaniu przeprowadzonym przez użytkownika również do pomiaru wilgotności innych materiałów.
Realizuje trzy metody pomiarowe :

* metodę rezystancyjną - oznaczoną w wilgotnościomierzu jako Sonda igłowa (SI),
* metodę pojemnościową - oznaczoną w wilgotnościomierzu jako Elektrody (EL),
* metodę higrometryczną - oznaczoną w wilgotnościomierzu jako Sonda RH (RH).

Główne cechy wilgotnościomierza LB-795 to:

* możliwość pomiaru wilgotności materiału przy pomocy trzech wyżej wymienionych metod pomiarowych
* zapisane w pamięci charakterystyki podstawowych gatunków drewna: sosny, świerku, dębu, buka, brzozy, jodły, modrzewia, mahoniu, olchy, jesionu,
* możliwość zaprogramowania 150 materiałów Użytkownika (po 50 dla każdej metody pomiarowej),
* możliwość zapisania do wewnętrznej pamięci 204 pomiarów,
* możliwość pomiaru temperatury drewna (automatyczna kompensacja wpływu temperatury na wilgotność drewna dla metody rezystancyjnej),
* możliwość pomiaru wilgotności i temperatury powietrza,
* zegar z podtrzymywaniem bateryjnym,
* zasilanie bateryjne lub z zewnętrznego zasilacza 12V,
* interfejs komunikacyjny RS232 z komputerem PC zapewniający m.in. odczyt z wewnętrznej pamięci zapisanych pomiarów i punktów kalibracyjnych materiałów Użytkownika za pomocą zewnętrznego oprogramowania, rejestrację pomiarów do pliku (w trybie sondy LB-701 i LB-754J)
* automatyczne wyłączanie się wilgotnościomierza po upływie 5 minut (tylko w przypadku zasilania z baterii), czas wyłączania liczony jest od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku na klawiaturze,
* sygnalizacja niskiego napięcia baterii (zasilacza).

Wilgotnościomierz współpracuje z następującymi sondami pomiarowymi:

* LB-701 - termohigrometr (sonda RH),
* LB-754J - pojedynczy termometr,
* Sonda igłowa.

W skład zestawu wilgotnościomierza wchodzą:

* wilgotnościomierz LB-795,
* sonda igłowa,
* sonda LB-754J (opcjonalnie),
* sonda LB-701 (opcjonalnie),
* zasilacz 12V,
* komplet baterii,
* przewód komunikacyjny (do połączenia z komputerem),
* rezystor wzorcowy,
* formatka przykrywająca (opcjonalnie).

data wpisu: 2006-02-14 10:08
data ostatniej modyfikacji: 2006-02-14 10:09

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736