xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "Signal Processing Blockset" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaSignal Processing Blockset
firma zgłaszającaOprogramowanie Naukowo Techniczne (Kraków, małopolskie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

Signal Processing Blockset

Signal Processing Blockset rozszerza środowisko Simulinka o efektywne oparte na ramkach przetwarzanie oraz bloki do projektowania, implementacji i weryfikacji systemów przetwarzania sygnałów. Moduł pozwala na modelowanie strumieni danych i systemów o zmiennej częstotliwości próbkowania telekomunikacyjnych, audio-wideo, kontroli cyfrowej, radarowych i sonarowych, elektronicznych konsumenckich i medycznych oraz innych obszarów zastosowań obliczeń numerycznych.

* Obsługa symulacji opartej na ramkach i próbkach systemów wielokanałowych i o zmiennej częstotliwości próbkowania oraz stałoprzecinkowych i zmiennoprzecinkowych typach danych.
* Bloki transformat (FFT i DCT), bloki estymacji widma i funkcji okien.
* Bloki projektowania i realizacji filtrów cyfrowych.
* Filtry Adaptatywne (RLS, LMS i Kalmana) i filtry (FIR decymacyjne/interpolacyjne i dyskretnej transformaty falkowej).
* Bloki estymacji parametrów predykcji liniowej i konwersji między reprezentacjami takimi jak parametry odbicia i pary linii widmowych lub częstotliwościami.
* Biblioteka matematyczna zawierająca macierze, algebrę liniową, sploty i funkcje wielomianów.
* Bloki statystyczne do operacji takich jak wartość minimalna, maksymalna, mediana, korelacja, sortowanie, histogram.
* Źródła (sinusowe i losowe) i ujścia (sinks) dla wprowadzania i eksportowania danych do i z przestrzeni roboczej MATLABa.
* Obsługa operacji stałoprzecinkowych z przepełnieniem, wartościami min-max i autoskalowaniem.
* Bloki optymalizacyjne automatycznie generujące kody ANSI/ISO C używane w systemach wbudowanych lub do przyspieszania wielkoskalowych symulacji.

Więcej informacji na stronie producenta
http://www.mathworks.com/products/sigprocblockset/
Bezpłatne materiały informacyjne
http://www.mathworks.com/techDS

data wpisu: 2006-03-01 14:15
data ostatniej modyfikacji: 2006-03-03 13:48

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736