xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "SLI-73 (licznik impulsów)" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaSLI-73 (licznik impulsów)
firma zgłaszającaCasp System Sp. z o.o. (Jaworzno, śląskie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

Liczniki SLI-73 wyposażone są w dwa niezależne wejścia liczące, które mogą pracować w różnych konfiguracjach.Dodatkowe wejście o programowanej funkcji umożliwia zmianę trybu pracy wejść zliczających lub zatrzymanie zliczania. Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi może odbywać się poprzez wbudowany przekaźnik lub wyjście OC o programowanym progu wyzwalania. Pełna konfiguracja liczników wg własnych potrzeb odbywa się w prosty sposób za pomocą przycisków na płycie czołowej.

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie: 230V AC ± 10% lub 24V DC (nieseparowane)
Pobór mocy: dla zasilania 230V AC: max. 1,5 VA; dla 24V DC: max. 3,5 W
Wyświetlacz: LED, czerwony, 6 x 9 mm
Wejścia: impulsowe
wejścia A i B - licz¹ce
wejście C - programowalne
wejście D - zerowania licznika
COM - wspólne
Poziomy wejoeciowe: stan niski 0 V ÷ 1 V
stan wysoki 10 V ÷ 30 V
Zakres pomiarowy: od -99999 do 999999
Wyjścia: 1 przekaYnikowe 1A/250V AC lub 1 OC 30mA/30VDC/100mW
Wyjście zasilania: 21V DC ±5V niestabilizowane, nieizolowane od wejoeæ
pomiarowych; dla zasilania 230V AC: max. 15 mA; dla 24V DC: max. 100 mA
Interfejs komunikacyjny (opcja): RS 485, 8n1, 2400 ÷ 19200 bit/s, Modbus RTU,
nieizolowany galwanicznie
Pamięć danych: nieulotna typu EEPROM
Temp. pracy: 0°C ÷ +50°C
Temp. składowania: -10°C ÷ +70°C
Max częstotliwooeæ wejoeciowa: elektroniczne 10 kHz
stykowe max. 90 Hz (nastawny filtr)
Stopień ochrony:
Obudowa: tablicowa
Materiał obudowy: NORYL - GFN2S E1
Wymiary obudowy: 72 x 36 x 97 mm
Wymiary otworu monta¿owego: 66,5 x 32,5 mm
Głbokość montażowa: min. 102 mm
Grubooeæ płyty tablicy: max. 5 mm
IP 65 (od frontu po zastosowaniu dodatkowej ramki);
IP 40 (od frontu); IP 20 (obudowa i zaciski podłączeniowe)

data wpisu: 2006-05-09 11:11
data ostatniej modyfikacji: 2006-05-09 13:52

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736