xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "TRS (Rejestracja temperatury i wilgotności)" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaTRS (Rejestracja temperatury i wilgotności)
firma zgłaszającaCasp System Sp. z o.o. (Jaworzno, śląskie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

System rejestracji temperatury i wilgotnooeci TRS jest
komputerowym systemem pomiarowym. Do jego głównych
zadań możemy zaliczyć: zbieranie, rejestrację i udostępnianie
informacji o temperaturze i wilgotności np.: w chłodniach,
halach produkcyjnych itp. Głównymi elementami systemu są:
urządzenia pomiarowe i wskazujące, kabel transmisji danych,
konwerter protokołu z zasilaczem oraz oprogramowanie
rejestrujące. Opcjonalnie polecamy również ochronniki
przeciwprzepięciowe do zabezpieczenia komputera oraz
urządzeñ pracujących na linii transmisyjnej. System TRS
charakteryzuje się prostotą montaąu, tak aby kupujący mógł
dokonać montażu samodzielnie.
W chwili obecnej w ramach systemu TRS dostępne są:
przetwornik temperatury otoczenia (TRS-01a), przetwornik
temperatury do współpracy z czujnikiem Pt100 (TRS-02a),
przetwornik temperatury i wilgotności (TRS-04a),
przetwornik temperatury otoczenia z wyświetlaczem (TRS-
11), wskaźnik wielkości mierzonych (TRS-10), dodatkowy
zasilacz (TRS-09a) oraz sygnalizator dżwiękowy (TRS-B1).
Wymiana danych oraz zasilanie urządzeń obiektowych
zapewnia czterożyłowy, ekranowany kabel transmisyjny
(max. długość 1 km), łączący kolejno wszystkie urządzenia
systemu z komputerem.
Do systemu można podłączyć maksymalnie 127 urządzeń
Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy ograniczyć ilość "tras
kablowych" będących głównym czynnikiem zwiększającym
koszty.
Wymianę danych pomiędzy przetwornikami pracującymi
w przemysłowym standardzie RS485 a komputerem
biurowym wyposażonym najczęściej w standard RS232
umożliwia konwerter protokołu z zasilaczem (SRS-2/4-Z16-
B1). Umieszczając zasilacz przetworników pomiarowych w
jednej obudowie z konwerterem, dążyliśmy do
maksymalnego uproszczenia montażu. Normy przewidują
obowiązek rejestracji temperatury w pomieszczeniach z
kontrolowaną temperaturą oraz przechowywanie tych danych
przez okres nie krótszy niż 2 - 3 lata (w zależnooeci od branży).

data wpisu: 2006-05-10 14:24
data ostatniej modyfikacji: 2006-05-10 15:06

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736