xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "Rejestrator Zakłóceń RZ-1" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaRejestrator Zakłóceń RZ-1
firma zgłaszającaKARED Sp z o.o. (Gdańsk Kowale, pomorskie)

Rejestrator zakłóceń RZ-1 jest urządzeniem przeznaczonym do rejestrowania przebiegów wartości napięć i/lub prądów oraz sygnałów dwustanowych w obiektach elektroenergetycznych w czasie awarii lub zakłóceń. Może być również wykorzystany do doraźnych rejestracji na żądanie obsługi.

Do urządzenia dołączone jest oprogramowanie dla komputerów klasy PC (platforma MS Windows), które wykorzystując komunikację sieciową w standardzie Ethernet, umożliwia zdalną konfigurację, sterowanie pracą urządzenia, zarządzanie zarejestrowanymi danymi oraz pobieranie i analizę tych danych na lokalnej stacji roboczej. Oprogramowanie to jest stale doskonalone, a w nowych wersjach są uwzględniane specyficzne wymagania użytkowników.

Jednym z głównych założeń projektowych rejestratora RZ-1 była szybka i niezawodna komunikacja urządzenia z otoczeniem. Wymagania takie spełnia sieć Ethernet 10/100 Mbps.

Dzięki podłączeniu urządzenia do sieci Ethernet możliwe jest:
- przesyłanie plików z zarejestrowanymi danymi w sieciach Intranet / Internet,
- zdalne zarządzanie i monitorowanie stanu urządzenia (głównie w oparciu o dołączone oprogramowanie klienckie dla stacji roboczych na platformie PC / MS Windows),
- zdalna konfiguracja urządzenia.

Rejestrator Zakłóceń RZ-1 jest produkowany w dwóch wersjach:
- kaseta Euro 19 3U o szerokości 84T (wersja stacjonarna rejestratora) przeznaczona do zabudowania w typowej szafie przystosowanej do montażu kaset 19-calowych,
- obudowa Rittal Vario-Case 3HE (wersja przenośna rejestratora).

Tablica synoptyczna wyposażona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), diody świecące (LED), oraz klawisze funkcyjne (klawiaturę) stanowi kompletny interfejs użytkownika pozwalający na kontrolowanie i sterowanie pracą urządzenia oraz jego konfigurację. Pozwala ona także na przeglądanie i zarządzanie zarejestrowanymi danymi.

Wyzwolenie rejestracji może być spowodowane sygnałem doprowadzonym do wejścia dwustanowego, wywołaniem z klawiatury tablicy synoptycznej urządzenia lub zdalnie ze stacji roboczej połączonej z rejestratorem siecią Ethernet, na której zostało uruchomione odpowiednie oprogramowanie (dołączone do urządzenia).

Standardowo rejestrator posiada 16 wejść analogowych i 24 wejścia dwustanowe. Wejścia analogowe dzielą się na napięciowe (8 wejść) i prądowe (8 wejść). Wszystkie wejścia rejestratora są dwuzaciskowe i odizolowane galwanicznie od pozostałej elektroniki oraz od siebie nawzajem.

Na życzenie istnieje możliwość wykonania innych proporcji wejść napięciowych i prądowych, a także większej ilości wejść dwustanowych.

Możliwe są również inne nietypowe wersje obudów uzgodnione z producentem.

Dane wspólne wejść analogowych (napięciowych i prądowych):
1. Ilość wejść: 16
2. Izolacja galwaniczna wejście / elektronika: 2.5 kV / 50Hz / 1min.
3. Izolacja galwaniczna wejście / wejście: 2.5 kV / 50Hz / 1min.
4. Częstotliwość próbkowania: 32 kHz
5. Rozdzielczość: 12 bitów

Dane wejść analogowych, napięciowych:
1. Ilość wejść: 8
2. Napięcie znamionowe: 100 V RMS
3. Zakres liniowy: +/-200 V DC
4. Maksymalne napięcie ciągłe nieniszczące: +/-250 V DC lub RMS
5. Wytrzymałość na impuls napięcia 1.2/50 mikros: 1 kV (podany pomiędzy zaciski wejścia: zgodnie z PN-EN-61000-4-5)
6. Moc tracona przy napięciu znamionowym: < 0.1 W
7. Pasmo przenoszone: DC ... 16 kHz
8. Napięcie stałe widziane na rozwartym wejściu: +2 V DC
9. Stały prąd przepływający przez zwarte zaciski pomiarowe: 20 mikroA DC (od zacisku + do zacisku -):
10. Błąd1 pomiaru napięcia stałego (T=0...40°C): <(+/-0.5% zakr. lin. + +/-1.8% wart. mierz.)
11. Błąd2 pomiaru napięcia stałego (T=25°C),: <(+/-0.25% zakr. lin. +
od włączenia zasilania upłynęło min. 30 minut: +/-0.75% wart. mierz.)


Dane wejść analogowych, prądowych:
1. Ilość wejść: 8
2. Prąd znamionowy: 5 A RMS
3. Zakres liniowy: +/-100 A lub +/-50 A DC lub +/-33.3 A DC lub +/-25 A DC
4. Maksymalny prąd ciągły nieniszczący: 1.7 x prąd znamionowy
5. Wytrzymałość na impuls prądu 8/20 mikros: 0.5 kA (zgodnie
podany pomiędzy zaciski wejścia: z PN-EN-61000-4-5)

6. Moc tracona przy prądzie znamionowym: < 0.16 W
7. Pasmo przenoszone (-3 dB):
DC ... 16 kHz
8. Błąd pomiaru dla prądu stałego (T=0...40°C): <(+/-2% zakr. lin. +/-1.6% wart. mierz.)
9. Błąd pomiaru napięcia stałego (T=25°C), od włączenia zasilania upłynęło min. 30 minut: <(+/-1% zakr. lin. + +/-1.1% wart. mierz.)

Dane wejść dwustanowych:
1. Ilość wejść: 24
2. Izolacja galwaniczna wejście / elektronika: 2.5 kV / 50 Hz / 1 min
3. Izolacja galwaniczna wejście / wejście: 2.5 kV / 50 Hz / 1 min
4. Częstotliwość próbkowania: 1 kHz
5. Moc tracona przy napięciu znamionowym: < 0.35 W
6. Napięcie znamionowe: 220 V DC (na życzenie inne)
7. Napięcie przełączania: 0.5 napięcia znamionowego +/-20%
8. Wytrzymałość na impuls napięcia 1.2/50 mikros: 1 kV (zgodnie podany pomiędzy zaciski wejścia: z PN-EN-61000-4-5)

Zasilanie urządzenia:
1. Znamionowe napięcie zasilania: 220 V DC
2. Dopuszczalny zakres napięcia zasilania: 90...350 V DC
3. Pobór mocy: < 50 W

Warunki środowiskowe:
1. Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0...+50°C
2. Wilgotność (względna): 0...90%, brak kondensacji
3. Stopień ochrony: IP40

data wpisu: 2006-11-15 16:26
data ostatniej modyfikacji: 2006-11-15 16:26

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736