xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "Inspect" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaInspect
firma zgłaszającaTQMsoft (Kraków, małopolskie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

INSPECT - kontrola wzrokowa

- Redukcja kosztów
- Doskonalenie jakości
- Anliza łańcucha dostaw

Oprogramowanie do prowadzenia wizualnej inspekcji końcowej produktu i rejestracji dyskretnych parametrów kontroli procesu (‘attribute data’).

Produkt firmy ASI DataMyte – pakiet Inspect redukuje koszty produkcji. Jest to wiodące oprogramowanie do kolekcji danych w czasie rzeczywistym, zaprojektowane pod kątem nadzoru i analiz jakości produktów. Proste intuicyjne wprowadzanie danych powoduje znaczny wzrost wydajności operatorów i analityków. Formularze i inne dokumenty stają się zbędne, wszystkie dane są automatycznie, w czasie rzeczywistym zapisywane i analizowane.

Aplikacja bazuje na graficznym interfejsie i przyciskach, dostępnych także bezpośrednio na ekranie dotykowym. Przystosowana do obsługi procesów produkcyjnych, zapisu danych z przeprowadzonych kontroli i prezentacji bieżących wyników kontroli.

Opcje raportowania stwarzają możliwości automatycznej aktualizacji raportów w czasie rzeczywistym, raporty oferują szeroki wachlarz dostępnych wykresów i zestawień. Inspect oferuje szerokie możliwości exportu wyników i raportów np. strony WWW, Excel, .pdf.

Korzyści z zastosowania oprogramowaniaINSPECT:
- zmniejszenie liczby braków produkcyjnych i strat spowodowanych ich pojawieniem się wad,
- zmniejszenie nakładów finansowych położonych na kontrolę jakości,
- redukcja kosztów zw. z reklamacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
- zmniejszenie czasu potrzebnego do kolekcji danych i ich analizy,
- znaczne zwiększenie możliwości analizy danych pod kątem prowadzenia działań projakościowych.
- analiza łańcucha dostaw – w tym również kontrola dostawców zewnętrznych.

data wpisu: 2007-03-07 13:15
data ostatniej modyfikacji: 2007-03-07 13:54

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736