xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "Quantum - kolecja i analiza danych pomiarowych (SPC)" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaQuantum - kolecja i analiza danych pomiarowych (SPC)
firma zgłaszającaTQMsoft (Kraków, małopolskie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

Oprogramowanie Quantum zostało zaprojektowane z myślą o rejestracji danych produkcyjnych i prowadzenia analiz statystycznych SPC. Rejestracje danych można prowadzić zarówno z ręcznych przyrządów pomiarowych, jak i z przyrządów elektronicznych (np. elektroniczny pomiar momentów).

Quantum zapewnia rejestrację danych w czasie rzeczywistym. Oznacza to że w chwili wykonania pomiaru dane są:
- zapisywane w bazie danych
- uwzględnione w obliczeniach statystycznych
- naniesione na wybrane wykresy kart kontrolnych
- poddana analizie pod względem zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami

Kilkanaście lat doświadczeń producenta programu ASI DataMyte, daje gwarancje że interfejs, procedury zapisu i analiz są przejrzyste, niezawodne i zgodne z obowiązującymi wymaganiami.

Wykorzystując Quantum można prowadzić rejestrację danych na specjalnych komputerach przystosowanych do warunków przemysłowych, np. 90xx oraz na przenośnych kolektorach danych (501, 3053, 4060). Przenośne kolektory stwarzają możliwość szybkiego zebrania danych z linii produkcyjnej a następnie zapisania zebranych wyników do bazy danych.

Karty kontrolne i karty Pre-kontroli (Precontrol Chart)

Z wykorzystaniem programu Quantum można prowadzić tradycyjne karty kontrolne (np. Xsr-R, Xsr-MR itp.) a także karty Pre-Kontroli, używane na etapie uruchamiania produkcji i ustawiania kart kontrolnych. Moduł Quantum DC posiada gotowe procedury do wprowadzania i analizy danych z takich kart.

Prostota wprowadzania danych

Wprowadzane pomiary są prezentowane w postaci tabeli, dla lepszej orientacji w tabeli mogą być też zamieszczone wartości linii kontrolnych lub granic specyfikacji. Oznaczenie kolorami (zielony/żółty/czerwony) natychmiast informuje operatora o statusie wprowadzonej wartości, sygnalizowane są takie zdarzenia jak przekroczenie linii kontrolnych, błąd wpisu, wystąpienie trendu itp.

Możliwości Quantum:

Kolekcja danych mierzalnych (liczbowych) i atrybutywnych (typu dobry / zły), bezpośrednio z wykorzystaniem klawiatury, podłączonych do komputera przyrządów pomiarowych, czujników pomiarowych (np. LVDT), czy przenośnych urzadzeń pomiarowych (np. klucze dynamometryczne).

data wpisu: 2007-03-07 13:25
data ostatniej modyfikacji: 2007-03-07 13:40

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736