xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "Termokonduktometryczny przetwornik stężenia gazu binarnego XMTC" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaTermokonduktometryczny przetwornik stężenia gazu binarnego XMTC
firma zgłaszającaINTROL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów (Katowice, śląskie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

Zastosowanie:
- przemysł metalowy - piece z atmosferą, układy obróbki termicznej metali
- energetyka - pomiary stężenia wodoru w układach chłodzenia generatorów
- przemysł petrochemiczny - pomiary stężenia wodoru w węglowodorach
- przemysł chemiczny - pomiary stężenia wodoru w układach syntezy amoniaku, metanolu i układach wytwarzania chloru, pomiary dwutlenku węgla i azotu w metanie, pomiary dwutlenku węgla i metanu w biogazie, pomiary czystości argonu, wodoru,azotu i helu, pomiary dwutlenku węgla w układach fermentacyjnych.

Gazy mierzone:
- H2 w N2, powietrzu lub CO2;
- He w N2 lub powietrzu; CO2 w N2 lub powietrzu;
- SO2 w powietrzu; Ar w N2 lub powietrzu;
- pomiary w układach chłodzenia generatorów wodorem
Zakresy pomiarow: 0 - 2%, 0 - 5%, 0 - 10%, 0 - 25%, 0 - 50%, 0 - 100%, 50 - 100%; 80 - 100%, 90 - 100%
Dokładność: ±2% zakresu
Liniowość: ±1% pełnego zakresu
Powtarzalność: ±0,5% zakresu
Czas odpowiedzi: 20s dla 90% skoku jednostkowego
Temperatura komory: 55°C (standard, opcjonalnie 65°C)
Wyjścia analogowe: izolowane, programowalny zakres, wyjście prądowe 4 ÷ 20 mA, max. 800 ?
Zasilanie: 24 VDC ± 2VDC; max. 1,2 A
Wykonanie przeciwwybuchowe:
- Class I, Division 1, Group A, B, C, D
- FM nr. J.I.274A8.AE (3615)CSA LR44204-15
Wykonanie ognioszczelne: II 2 GD EExd IIC T6 lub T5; ISSeP02ATEX022
Zgodność z dyrektywami europejskimi:
- 89/336/EEC
- PED 97/23/CE dla DN < 25

data wpisu: 2007-04-12 17:56
data ostatniej modyfikacji: 2008-07-18 12:35

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736