xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "Jednofazowe przewody ekranowane typu ELPE" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaJednofazowe przewody ekranowane typu ELPE
firma zgłaszającaElektrobudowa SA w Katowicach O/S RWE Zakład Przewodów Wielkoprądowych (Mikołów, śląskie)

Jednofazowe przewody ekranowane typu ELPE

ZASTOSOWANIE
wyprowadzenie mocy z generatorów w elektrowniach i elektrociepłowniach,
wykonanie połączeń urządzeń elektroenergetycznych w układach o dużej mocy zwarciowej,
wykonanie grupy połączeń transformatorów jednofazowych,
wykonanie połączenia układu zasilania potrzeb własnych energetycznych stacji transformatorowych,
w warunkach o zwiększonym zapyleniu i zawilgoceniu,
nie można stosować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
niezawodne i ekonomiczne instalacje elektroenergetyczne w zakresie napięć od 12-36 kV i prądzie znamionowym do 18 kA,
przystosowane do pracy wnętrzowej i napowietrznej,
stopień ochrony IP 65,
możliwość wykonania szynoprzewodów z nadciśnieniem osuszonego powietrza.

BUDOWA
szynoprzewody średniego napięcia typu ELPE wykonywane są jako jednofazowe przewody prądowe umieszczone na izolatorach wewnątrz szczelnej samonośnej osłony stanowiącej ekran,
przewody prądowe wykonane z odpowiednio profilowanych kształtowników aluminiowych lub miedzianych, łączonych poprzez spawanie lub skręcanie,
do połączenia szynoprzewodów ELPE z generatorami, transformatorami i rozdzielnicami stosuje się miedziane złącza elastyczne o odpowiedniej obciążalności prądowej,
osłona wykonana z blachy aluminiowej,
w szynoprzewodach z nadciśnieniem osuszonego powietrza zastosowano nowoczesne silikonowe izolatory przepustowe,
aparatura elektryczna stosowana w szynoprzewodach ELPE umieszczana jest w specjalnych obudowach,
w oferowanych szynoprzewodach występuje naturalne chłodzenie przewodu prądowego i osłony.

Zakres typowego wyprowadzenia mocy obejmuje:
połączenia główne od zacisków generatora do transformatora blokowego,
odgałęzienie do transformatorów występujących w układzie,
połączenie „gwiazdy" generatora,
szafę ochrony ziemnozwarciowej,
połączenia szynowe z aparaturą łączeniową,
połączenia z wyłącznikiem generatorowym,
konstrukcje wsporcze.

ZALETY
możliwość dostosowania standardowych wykonań wyrobu do indywidualnych wymagań klienta,
zastosowanie nowoczesnej techniki projektowania, technologii wytwarzania i montażu umożliwiającej wykonanie jednofazowych szynoprzewodów przystosowanych do pracy również w warunkach specjalnych,
optymalny dobór parametrów elektrycznych i mechanicznych (wg życzeń zamawiającego),
konstrukcja samonośna, pozwalająca na stosowanie wielometrowych przęseł,
zastosowanie kompensatorów w przewodzie prądowym i osłonie szynoprzewodów likwidujących problemy wynikające z występowania zmiennych wydłużeń liniowych szynoprzewodów,
zastosowanie włazów rewizyjno-montażowych, zapewniających łatwy dostęp do izolatorów, aparatury i połączeń skręcanych,
krótki czas instalowania, dzięki wysokiemu stopniowi prefabrykacji i stosowaniu nowoczesnych technologii montażu,
niskie koszty eksploatacji,
odporność na korozję,
wysoki stopień bezpieczeństwa przeciwporażeniowego,
brak negatywnych czynników oddziaływujących na środowisko.

data wpisu: 2007-05-10 06:31
data ostatniej modyfikacji: 2007-05-10 06:33

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736