xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "Kalorymetr IKA C 5000" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaKalorymetr IKA C 5000
firma zgłaszającaIKA POL (Warszawa, mazowieckie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu laboratoria.xtech.pl
wygląd stronylaboratoria.xtech.pl

IKA-Kalorymetr-System C 5000 jest jednym z najnowszych i najnowocześniejszych w pełni zautomatyzowanym, sterowanym procesorem, kalorymetrem spalającym do określania wartości opałowych stałych i ciekłych substancji. Jego podstawowymi zaletami są:

* układ automatycznego dozowania i odpompowania po pomiarze wody
* nie ma osobnej stacji napełniania bomby tlenem: proces napełniania tlenem i dalej oznaczania wartości opałowej oraz odgazowania po pomiarze, przebiega automatycznie w chwili wciśnięcia przycisku "Start"
* bardzo wiele możliwości podłączenia dodatkowych urządzeń peryferyjnych: waga, drukarka, klawiatura, komputer, monitor , podręczny magazynek
* nieduża i prosta w budowie bomba kalorymetryczna
* przyjazne oprogramowanie pozwalające na bieżąco śledzić stan procesu spalania

System C 5000 może pracować alternatywnie zarówno według zasady adiabatycznego pomiaru , jak i izoperiobolicznego. Pomiar ciepła odbywa się w wodzie tak, jak w klasycznej metodzie pomiaru. Bogate wyposażenie dodatkowe oraz modułowa budowa zapewnia indywidualne dopasowanie do warunków laboratorium użytkownika.
Program obsługujący przebieg pomiaru gwarantuje pełną kontrolę, ciągły dialog z użytkownikiem oraz urządzeniami peryferyjnymi. Do zaopatrzonych w kod bomb, przyporządkowane są automatycznie stałe pojemności cieplne , które gwarantują bezpomyłkowe określenie ciepła spalania różnorodnych prób.

Najważniejsze cechy tego systemu:

* maksymalne ułatwienie obsługi dzięki pełnej automatyzacji przebiegu procesu pomiaru ( napełnianie / opróżnianie tlenem; napełnianie / opróżnianie wody )
* zintegrowana z kalorymetrem stacja napełniania tlenem oraz automatyczne opróżnianie bomby po pomiarze
* oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej zgodnie z następującymi normami: DIN 51 900; ISO 1928; ASTM 240D, BSI oraz PN-81/G-04513
* zakres pomiaru: max. 40 000 J; odpowiada wzrostowi temperatury naczynia kalorymetrycznegoo ok. 4 0 K
* dokładność pomiaru temperatury +/- 0,0001 K
* czas pomiaru metodą: adiabatyczną 14-18 min; izoperioboliczną 20-22 min; dynamiczną 8 min

WAŻNE:
Oprócz wartości spalania może być określana zawartość halogenków i siarki zgodnie z normą wg. DIN 51577 (metoda bomby).

data wpisu: 2008-05-25 20:43
data ostatniej modyfikacji: 2008-06-25 11:40

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736