xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "IKA Kalorymetr System C 2000" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaIKA Kalorymetr System C 2000
firma zgłaszającaIKA POL (Warszawa, mazowieckie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu laboratoria.xtech.pl
wygląd stronylaboratoria.xtech.pl

KA-Kalorymetr-System C 2000 jest jednym z najnowszych i najnowocześniejszych zautomatyzowanych, sterowanych mikroprocesorem kalorymetrów spalających do określania wartości opałowych stałych i ciekłych substancji.
System C 2000 jest kolejnym rozwiązaniem technicznym grupy kalorymetrów firmy IKA Werke i powstał on na bazie doświadczeń i uproszczeń rozwiązań zastosowanych w kalorymetrze C 5000.
System C 2000 pracuje według zasady izoparabolicznego pomiaru. Pomiar ciepła odbywa się w wodzie tak, jak w klasycznej metodzie pomiaru. Bogate wyposażenie dodatkowe oraz modułowa budowa zapewnia indywidualne dopasowanie do warunków laboratorium użytkownika.
Kalorymetr IKA C 2000, dzięki wbudowanemu w nim komputerowi i ciekłokrystalicznemu monitorowi zapewnia pełną kontrolę , wizualizację procesu oraz samodzielne , automatyczne obliczanie ciepła spalania, z możliwością obliczenia ciepła opałowego. Masa próbki może być automatycznie przejmowana przez kalorymetr. Wszystkie parametry procesu spalania są zapamiętywane w pamięci , z możliwością w dowolnej chwili odszukania i wydruku protokołu pomiaru.
Takie rozwiązanie z wbudowanym wewnętrznym komputerem, czyni system niedużym , estetycznym, nowoczesnym, niezależnym od instalacji wodnej, automatycznym systemem kalorymetrycznym
Program obsługujący przebieg pomiaru gwarantuje pełną kontrolę, ciągły dialog z użytkownikiem oraz urządzeniami peryferyjnymi. Zaopatrzone w kod bomby ( maksymalnie 4 szt.), gwarantują bezpomyłkowe określenie ciepła spalania różnorodnych prób.

* Najważniejsze cechy tego systemu: maksymalne ułatwienie obsługi dzięki pełnej automatyzacji przebiegu procesu pomiaru ( napełnianie tlenem ; napełnianie / opróżnianie wody )
* zintegrowana z kalorymetrem stacja napełniania tlenem / bez automatycznego opróżniania bomby po pomiarze/
* możliwość modu pracy w temperaturze 25 0 C, 30 0 C,
* automatyczna statystyka i obliczanie stałej kalorymetru dla poszczególnych bomb
* oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej zgodnie z następującymi normami: PN ISO 1928; PN-81/G-04513 , ASTM 240D, ASTM D 2382 oraz BSI
* zakres pomiaru: max. 40 000 J/g; odpowiada wzrostowi temperatury naczynia kalorymetrycznego o ok. 4 0 K
* dokładność pomiaru temperatury +/- 0, 0001 K
* czasy analizy: metoda Regnault-Pfaundle 20-22 min, metoda dynamiczna 7 min
* wymiary 440 x 450 x 500 mm\

WAŻNE:
Oprócz wartości spalania może być określana zawartość halogenków i siarki zgodnie z normą wg. DIN 51577 (metoda bomby).

data wpisu: 2008-08-04 13:12
data ostatniej modyfikacji: 2008-08-04 15:53

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736