xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "Klapy zwrotne" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaKlapy zwrotne
firma zgłaszającaSzagru Sp. z o.o. (Studzienice, śląskie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu srodowisko.pl
na stronach Serwisu wodkaneko.pl
wygląd stronysrodowisko.pl

Klapa zwrotna - produkcja standardowa w zakresie DN od 250mm do 1000mm.

PRODUCENT Klapa zwrotna ma zastosowanie w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych. Można ją stosować zarówno jako urządzenie końcowe, jak i sieciowe. Służy do zabezpieczenia przed cofnięciem wody lub ścieków z powrotem do instalacji. Klapy zwrotne mogą być montowane na wylotach kanalizacji oraz przepustów wałowych (dla rowów melioracyjnych i cieków naturalnych) do koryt ścieków o zmiennym poziomie ich zwierciadła.

Klapa zwrotna działa samoczynnie pod wpływem różnicy ciśnienia, które oddziaływuje na powierzchnie wewnątrz tarczy urządzenia. Klapa zamknięta w pozycji spoczynkowej otwiera się w przypadku większego ciśnienia wody od strony sieci kanalizacyjnej, a zamyka się w przypadku większego ciśnienia wody od strony odbiornika. Przez odpowiednie wyważenie nie utrudnia odpływu ścieków z sieci kanalizacyjnej.

Klapy zwrotne wykonywane są z polietylenu wysokiej gęstości HDPE, materiału charakteryzującego się odpornością na korozję, oraz działanie ścieków agresywnych znajdujących się w ściekach. Spełniają wszystkie wymagania stawiane tworzywom sztucznym stosowanym do budowy sieci instalacyjnych. Klapy zwrotne dostarczane są jako urządzenia do zamontowania na czołowej ścianie betonowej wylotu kolektora ściekowego lub melioracyjnego. Mogą być również przystosowane do połączenia kołnierzowego lub mufowego z istniejącą kanalizacją. Na indywidualne zamówienie mogą być dostarczane klapy dostosowane do istniejących warunków montażowych.

klapy zwrotne

data wpisu: 2008-11-17 07:30
data ostatniej modyfikacji: 2008-11-21 22:14

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736