xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "Regulator temperatury RT-820" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaRegulator temperatury RT-820
firma zgłaszającaF&F (Pabianice, łódzkie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

Przeznaczenie
Regulatory temperatury służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia.

Działanie
Do czasu uzyskania żądanej temperatury otoczenia styk przekaźnika znajduje się w pozycji 2-1 i urządzenie grzewcze jest załączone. Osiągnięcie zadanej temperatury powoduje przełączenie styku w pozycję 2-8 i wyłączenie urządzenia grzewczego, ewentualnie załączenie urządzenia wentylacyjnego. Spadek temperatury o wartość histerezy ponownie załączy urządzenie grzewcze (zwarte styki 2-1) aż do momentu osiągnięcia zadanej temperatury.

Montaż
1. Wyłączyć zasilanie.
2. Regulator zamocować na szynie w skrzynce rozdzielczej.
3. Podłączyć do układu wg schematu.
4. Sondę temperatury zainstalować w miejscu pomiaru temperatury i podłączyć do regulatora. Zwrócić uwagę aby czujnik temperatury nie znajdował się blisko urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych. W razie konieczności można przedłużyć przewód sondy o 10m. Przy dłuższym przewodzie mogą występować błędy w pracy przekaźnika.
5. Potencjometrem TEMP ustawić żądaną wartość temperatury.
6. Potencjometrem HIST ustawić żądaną wartość histerezy.

Dane techniczne
zasilanie..................................................230V AC
prąd obciążenia.............................................<16A
styk..............................................................1P
zakres regulacji temp...................................4÷30 °C
histereza regulowana..................................0,5÷3°C
czujnik temperatury....................................KTY 10-6
długość sondy z czujnikiem......................przewód 2,5m
sygnalizacja zasilania................................LED zielona
sygnalizacja stanu pracy........................LED czerwona
pobór mocy..................................................1,1W
przyłącze................................zaciski śrubowe 4mm2
wymiary.......................................2 moduły (35mm)
montaż...........................................na szynie TH35

data wpisu: 2002-03-25 08:13
data ostatniej modyfikacji: 2006-01-04 11:04

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736