xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "Technologia BIOGAZ ZENERIS" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaTechnologia BIOGAZ ZENERIS
firma zgłaszającaBiogaz Zeneris Sp. z o.o. (Poznań, )
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu srodowisko.pl
wygląd stronysrodowisko.pl

Technologia BIOGAZ ZENERIS ™


Firma BIOGAZ ZENERIS dysponuje własną technologią biogazową, która może być zastosowana do instalacji rolniczych lub rolniczo-utylizacyjnych. Technologia została przygotowana w oparciu o badania prowadzone w laboratorium biogazowym oraz zebrane doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat. Pierwsza instalacja referncyjna realizowana w technologii BIOGAZ ZENERIS ™ zostanie zrealizowana do końca września 2010 roku.

Technologia oferowana przez BIOGAZ ZENERIS to:
1. elastyczność w zakresie substratów przetwarzanych w biogazowni (projektujemy i realizujemy biogazownie zasilane nie tylko kiszonką z kukurydzy i gnojowicą),
2. projektowanie instalacji dla konkretnych zadanych substratów (grup substratów),
3. wykorzystanie procesu mezofilnego (w granicach 37 st C), technologii jednofazowej, mokrej,
4. automatyzacja procesu zasilania biogazowni, automatyka procesu zarządzania biogazownią.

Przygotowanie koncepcji biogazowni wraz ze szczegółową kalkulacją, a następnie jej zaprojektowanie odbywa się według powyższych zasad. Odpowiednio do planowanych substratów, ich masy, zawartości suchej masy oraz zakładanej mocy dobierane są:
1. zbiorniki fermentacyjne,
2. system podawania i mieszania substratów,
3. silnik gazowy wraz z generatorem,
4. system ogrzewania fermentorów,
5. instalacja oczyszczania, osuszania, magazynowania i przesyłania biogazu,
6. automatyka oraz system zarządzania i nadzoru nad biogazownią,
7. zbiorniki na ciecz pofermentacyjną.
Poszczególne urządzenia montowane w biogazowni wybierane są spośród urządzeń uznanych dostawców i wytwórców. Proponowana procedura zapewnia realizację instalacji z elementów o najwyższej jakości, która zapewni niezakłóconą pracę biogazowni w długim okresie czasu.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji w technologii BIOGAZ ZENERIS ™ obejmuje również usługę uruchomienia instalacji biogazowej. Proces uruchomienia składa się z dwóch elementów: uruchomienia procesu biotechnologicznego, uruchomienia wszystkich urządzeń i instalacji biogazowni.
Proces fermentacji metanowej rozpoczyna się od napełnienia fermentorów cieczą (gnojowicą, pofermentem z innej biogazowni) i stopniowym obciążaniem fermentorów substratami bogatymi w suchą masę organiczną. Uruchamianie musi być przeprowadzane ostrożnie, aby nie przeciążyć układu i trwa około 3 miesięcy. Osiągnięcie zakładanej mocy nominalnej biogazowni może zatem nastąpić po kilku miesiącach od momentu oddania biogazowni do użytkowania. Ze względu na skomplikowany proces uruchamiania biogazowni odbywa się on pod kontrolą i według wytycznych przygotowanych przez Laboratorium BIOGAZ ZENERIS. Każde uruchomienie będzie przygotowywane przez Laboratorium dla konkretnej biogazowni. Pod uwagę brane będą:
1. charakterystyka biogazowni (wielkości fermentorów, zakładane obciążenia)
2. oraz zakładany i dostępny skład substratów.

Uruchomienie (osiągnięcie zakładanej mocy) kończy etap realizacji biogazowni. Inwestor otrzymuje do użytkowania instalację, która osiąga założone parametry w zakresie:
1. ilości produkowanego biogazu w jednostce czasu,
2. procentowego udziału metanu,
3. stopień odfermentowania substratów,
4. produkcja energii elektrycznej i ciepła.

W okresie użytkowania biogazowni, czyli około 15 lat, kluczowe dla inwestora jest utrzymanie stabilnej pracy biogazowni na poziomie zakładanej mocy nominalnej. Ogromną rolę w tym procesie odgrywa zachowanie stabilności procesu fermentacji metanowej. BIOGAZ ZENERIS oferuje w okresie eksploatacji serwisowanie biogazowni w zakresie:
1. serwisu technicznego,
2. oraz biotechnologicznego.

Oszacowanie kosztów instalacji biogazowej wymaga zdefiniowania kilku podstawowych parametrów planowanej biogazowni:
1. zakładanej mocy instalacji,
2. sposobu wykorzystania ciepła z biogazowni,
3. ilości i rodzaju substratów, które będą przetwarzane w biogazowni.
Kalkulacja wstępnych nakładów na biogazownię przygotowywana jest przez BIOGAZ ZENERIS po przedstawieniu powyższych informacji. W kolejnych fazach realizacji projektu koszt instalacji jest optymalizowany i aktualizowany.

data wpisu: 2011-01-25 15:12
data ostatniej modyfikacji: 2011-01-25 15:34

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736