xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "Całoroczne rozbieralne lodowiska syntetyczne z paneli polietylenowych" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaCałoroczne rozbieralne lodowiska syntetyczne z paneli polietylenowych
firma zgłaszającaAMARGO Spółka z o. o. Sp. k. (Ożarów Mazowiecki, mazowieckie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
na stronach Serwisu srodowisko.pl
na stronach Serwisu wodkaneko.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

Całoroczne rozbieralne lodowiska syntetyczne z paneli polietylenowych

Krótki opis zakresu zrealizowanego zadania inwestycyjnego:

Budowa polega na montażu poszczególnych składanych elementów (paneli), łączonych na tzw. obce pióro (z systemem kołkowania pionowego kołkami z rodzimego tworzywa o średnicy 10,5 mm zapobiegającym przemieszczaniu się poszczególnych paneli w wyniku rozszerzalności temperaturowej w różnych porach roku), bez potrzeby silikonowania, ze stabilizacją na UV potwierdzoną pisemnie.
Panele lodowiska powinny być wyprodukowane metodą prasowania, heblowania i obróbki CNC z granulatu tworzywa polietylenu wysokiej gęstości molekularnej PE HMW PE 500 z dodatkiem koniecznie w strukturze materiału wosku i oleju silikonowego (jednorodny materiał w całym przekroju) oraz domieszek stabilizatorów na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV (potwierdzenie pisemne). Wymienione dodatki i uszlachetniacze podczas jazdy na łyżwach w wyniku wydzielania się ciepła na styku łyżwa / panel (nacisk i siła tarcia na b.małej powierzchni) powodują uwolnienie substancji poślizgowej, w efekcie osiągana jest ślizgalność na poziomie 98% w porównaniu do tradycyjnego lodu.
Zawartość ww dodatków musi być potwierdzona pisemnie przez producenta, a ślizgalność na poziomie 98% potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą.
Celem wyeliminowania zbędnych połączeń należy wbudować panele o wymiarze 2000x1000 mm i grubości 18 – 20 mm łączone w monolit – jedną całość poprzez specjalny system kołków z rodzimego materiału o średnicy 10,5 mm w ilości min 6 szt/panel. Panele celem wyeliminowania efektu powstawania uskoków pionowych powinny być wyposażone w zespolone z panelem na etapie produkcji pióro / wpust. Nie dopuszcza się stosowania tzw obcego pióra – listwy osobnej.
Tylko zastosowanie ww kołków zapobiega przemieszczaniu się poszczególnych paneli w poziomie w wyniku zmiennych warunków temperaturowych pracy – znaczna rozszerzalność temperaturowa tworzyw. Panele po zabiciu kołków tworzą jedną płaszczyznę – tzw pływającą podłogę. W rezultacie efekt szpar zostaje skutecznie wyeliminowany.
Panele powinny być wyprodukowane z dodatkiem stabilizatorów na promienie UV – wymagane pisemne potwierdzenie producenta.
Panele powinny być przygotowane na późniejszą aplikację glicerolu – środka zwiększającego dodatkowo ślizgalność.
Po podpisaniu umowy a przed zamontowaniem paneli Wykonawca powinien przedstawić komplet ww. dokumentów i atestów od producenta celem akceptacji i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wymiary lodowiska: 20 m x 10 m. Lodowisko otoczone będzie bandami (SYSTEM demontowalnych osłon lodowiska, moduł band 2000 mm) o wysokości 120 cm z polietylenu wysokiej gęstości PE HD ze stabilizacją na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV grubości 8 – 10 mm (format płyt 2000x1000 mm) w kolorze śnieżnobiałym nieprzeźroczystym RAL9003 (kolor naturalny odpada) wraz z listwą okopową – odbojową o szerokości 200 mm i grubości 10 mm w kolorze żółtym i poręczową o grubości 8 – 10 mm w kolorze niebieskim RAL5005 – całość mocowana – osadzana przy użyciu specjalistycznych wkrętów z bezpiecznym łbem stożkowym na konstrukcji z profili zamkniętych stalowych cynkowanych ogniowo wraz ze słupkami, płaskownikami i śrubami.
Sposób mocowania i montażu musi uwzględniać wydłużalność temperaturową tworzyw na poziomie 0,2 mm/mb/K.
Wejście przez dwie bramki rozmieszczone po przeciwległych stronach w bandach.
Lodowisko będzie wyposażone w maszynę przystosowaną do konserwacji, czyszczenia tafli lodowiska, zalecaną przez producenta w warunkach gwarancji –szorowarkę Numatic z odsysaniem i padem zielonym.
Przewidziano podbudowę pod lodowisko, wykonaną z kostki brukowej betonowej. Podbudowa o wymiarach 28m x 18m. Podbudowa będzie wykonana w korycie o gł. 30 cm.
Wokół lodowiska usytuowanych będzie 6 ławek.
Parametry ławek: ławka drewniana z oparciem, wolnostojąca, posiadająca atesty wymagane dla placów zabaw.
Wymiary minimalne:
- wysokość: 80 cm,
- długość: 170 cm.
Przedmiot zamówienia określa:
1) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 8 do SIWZ,
2) Przedmiar robót - zał. Nr 6 do SIWZ,
3) Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. Nr 7 do SIWZ.
Wykonanie i odbiór robót będą się odbywały w oparciu o:
a) ww. dokumentację projektową;
b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ;
c) aprobaty techniczne lub inne dokumenty, o których mowa w art.30 ustawy - Prawo zamówień publicznych;
Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: 45212211-8 - roboty budowlane w zakresie lodowisk.

Realizujemy produkcję, dostawę, sprzedaż lub wynajem lodowisk na terenie całej Polski.
Zapraszamy

data wpisu: 2011-02-18 10:14
data ostatniej modyfikacji: 2011-02-18 10:15

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736