xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "Przewoźne i stacjonarne w pełni skomputeryzowane laboratoria napięcia przemiennego i stałego 10/20 kVA, 300 kV, a.c., 33/66 mA, 200 kV d.c." zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaPrzewoźne i stacjonarne w pełni skomputeryzowane laboratoria napięcia przemiennego i stałego 10/20 kVA, 300 kV, a.c., 33/66 mA, 200 kV d.c.
firma zgłaszającaInstytut Elektrotechniki (Warszawa, mazowieckie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

PRZEZNACZENIE:
Badania profilaktyczne napięciem przemiennym aparatów elektrycznych w sieciach o najwyższym napięciu roboczym do 123 kV. Laboratoria mogą być wykonane jako stacjonarne lub przewoźne na przyczepie do samochodu osobowego lub na innym środku transportu, posiadają serwomechanizmowy, mikroprocesorowy oraz ręczny system sterowania i pomiaru i stanowią przedmiot kompletnej dostawy wraz z kalibracją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem obsługi. Wyniki pomiarów są przedstawiane w postaci raportu i archiwizowane w komputerze nadrzędnym.
KONSTRUKCJA:

Układ probierczy laboratorium składa się z: wolnego od wyładowań transformatora wysokonapięciowego, sterowanego pojemnościowo, wysokooporowego dzielnika, układu zasilania i regulacji napięcia z tyrystorowym łącznikiem roboczym i kompensacją obciążeń pojemnościowych, kasety pomiarowej z detektorem wartości szczytowej, kasety sterującej kasety sterująco-pomiarowej oraz układu bezprzerwowego zasilania i opcjonalnie nieprzebijalnego prostownika. Wszystkie wymienione powyżej elementy poza transformatorem, dzielnikiem i prostownikiem umieszczone są we wspólnym stojaku i wykonane w znormalizowanym module 19" Wyposażenie układu stanowi komputer klasy IBM-PC typu Note-Book. Oprogramowanie obejmuje próby wytrzymałości przy napięciu przemiennym, badanie ograniczników przepięć iskiernikowych i beziskiernikowych, pomiar stratności izolacji, opcjonalnie próby przy napięciu stałym. Inne próby na życzenie.

PARAMETRY TECHNICZNE
Najwyższe napięcie: 300kV a.c.
Zasilanie: 230V 50A 50Hz (inne na życze­nie)
Dokładność pomiaru: 1%
Wyłączanie napięcia: bezzwłoczne < 10ms, bezprzepięciowe.
Pomiar wartości: szczytowej, skutecznej, współczynnika kształtu, składowej czynnej prądu, mocy chwilowej i średniej
Analiza harmonicznych napięcia probierczego i prądu
Pomiar : wilgotności, ciśnienia, temperatury.

data wpisu: 2002-12-02 10:50
data ostatniej modyfikacji: 2003-01-15 10:48

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736