xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "INTELIGENTNY DOMEK: Przekaźnik bistabilno-czasowy WT 11-08T" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaINTELIGENTNY DOMEK: Przekaźnik bistabilno-czasowy WT 11-08T
firma zgłaszającaCENTRAL ELEKTRO (Kraków, małopolskie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

WT 11-08T Przekaźnik bistabilno-czasowy

Więcej na www.centralelektro.pl


Opis
• załącza i wyłącza jeden obwód elektryczny z wielu miejsc (jak w instalacji przechodowej)

• steruje wieloma obwodami z jednego miejsca umożliwiając centralne załączenie lub wyłączenie, oraz realizację wstępnie zaprogramowanych tzw. scen oświetleniowych.

• umożliwia wyłączenie obwodu po zadanym czasie

• pamięta stan w jakim był przed zanikiem zasilania i wraca do niego przy powrocie zasilania

• pozwala na sterowanie obwodami przy użyciu dowolnych sterowników nadrzędnych takich jak na przykład: układy czasowe, zegary sterujące, moduły telefoniczne, komputery itp.

Wejścia i wyjścia sterujące
S (SET) wejście załączające zestyk po podaniu impulsu prądowego krótszego niż 2 sekundy; impuls dłuższy niż 2 sekundy wymusza przejście w tryb funkcji specjalnych przekaźnika; wejście to jest wykorzystywane zwykle do centralnego załączania grupy obwodów, także do realizacji tzw. scen oświetlenia.

R (RESET) wejście wyłączające zestyk po podaniu impulsu prądowego; wykorzystywane zwykle do centralnego wyłączania grupy obwodów, także do realizacji tzw. scen oświetlenia.

R/S wejście zmieniające stan zestyku na przeciwny po podaniu impulsu prądowego krótszego niż 2 sekundy; impuls dłuższy niż 2 sekundy wymusza przejście w tryb funkcji specjalnych przekaźnika; wejście to jest wykorzystywane zwykle do miejscowego sterowania obwodem, lub sterowania jednym obwodem z wielu miejsc (zamiast instalacji przechodowej)

MS jako wyjście sygnalizuje stan obwodu: 0V w stanie załączenia, +24V w stanie spoczynku; może sterować dodatkowymi zewnętrznymi przekaźnikami wykonawczymi.

jako wejście: podanie masy (0V) wymusza załączenie zestyku. Wejście to jest nadrzędne w stosunku do wejść R, S i R/S jednak nie zmienia ich stanu - po zdjęciu masy zestyk powraca do stanu w jakim był poprzednio.

Wejścia i wyjścia zasilające
0V masa

+24V wejście napięcie zasilania przekaźnika

Wejścia i wyjścia mocy
L przewód fazowy 230VAC

N przewód neutralny

P wyjście zestyku przekaźnika

Programowanie czasu
Podanie impulsu prądowego na wejścia S lub R/S przez czas dłuższy niż 2 sekundy powoduje przełączenie przekaźnika w specjalne tryby pracy.

2s podanie impulsu trwającego 2 sekundy powoduje pominięcie odmierzania czasu, czyli przekaźnik nie odpadnie po nastawionym czasie i obwód będzie zasilany do momentu wyłączenia go wejściem R/S lub R; funkcja ta ma zastosowanie gdy na przykład przekaźnik steruje oświetleniem klatki schodowej i światło gaśnie po określonym czasie, mimo iż nikt go nie wyłączył, a w pewnych sytuacjach (np. sprzątanie) istnieje potrzeba załączenia światła na stałe.

10s podanie impulsu trwającego 10 sekund wyłącza w sposób trwały odmierzanie czasu, czyli przekaźnik nie wyłącza zasilania obwodu po czasie i działa jak zwykły przekaźnik bistabilny.

15s podanie impulsu trwającego 15 sekund rozpoczyna procedurę programowania czasu wyłączenia: obwód zostaje załączony i jednocześnie rozpoczyna się odmierzanie czasu; ponowne podanie impulsu na to samo wejście (S lub R/S) powoduje wyłączenie zasilania i zapamiętanie czasu przez jaki było załączone.
Dane techniczne
Napięcie zasilania:.......................................... 24V DC, +10%, -15%
Pobór mocy
- spoczynkowy 0,2 W
- maksymalny 0,6 W

Rodzaj pracy:................................................praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń:............................................normalny (N)
Zestyk wyjściowy:.......................................... 1Z - zwierny
Obciążalność prądowa zestyku:...........................8A
Napięcie znamionowe zestyku:............................ 250V AC
Stopień ochrony:............................................ IP 20
Obudowa typ:............................................... T 63x63x23mm
Przyłącz:...................................................... zaciski śrubowe
Sposób zamocowania:.......................................w puszce instalacyjnej 80mm


data wpisu: 2003-05-19 22:05
data ostatniej modyfikacji: 2003-05-19 22:15

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736