xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "Regulator temperatury E5CN nowej generacji" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaRegulator temperatury E5CN nowej generacji
firma zgłaszającaOmron Electronics Sp. z o.o. (Warszawa, mazowieckie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

Nowe modele E5CN są w pełni funkcjonalnymi odpowiednikami modeli wycofywanych i są zaprojektowane w sposób maksymalnie ułatwiający zastępowanie starszych modeli. Nowy model E5CN ma identyczne rozmiary montażowe jak modele starsze a także nie uległy zmianie rozmiary i przyporządkowanie zacisków wyjściowych (podłączeń elektrycznych). Wprowadzonych zostało szereg innowacyjnych rozwiązań zwiększających wygodę obsługi i funkcjonalność tej bardzo popularnej serii.

Zwiększona została czytelność wyświetlanych infomacji poprzez zastosowanie wyświetlacza z cyframi 11-segmentowymi o większych rozmiarach i możliwością wyświetlania informacji w trzech kolorach. Zwiększony został rozmiar zarówno samego wyświetlacza LCD jak i wskazywanych cyfr.

Nowe modele E5CN są również bardziej uniwersalne jeżeli chodzi o możliwość podłączania sygnałów zewnętrznych. Nie występuje w nich podział na modele termoparowe i współpracujące z czujnikami Pt100, ponieważ standardowy regulator nowej serii E5CN umożliwia dołączenie jednego lub drugiego czujnika.

Wprowadzone zostały także modele mogące pracować jak regulator procesowy, umożliwiające dołączenie na wejście sygnałów analogowych 0/4..20mA, 0/1..5V, 0..10V zamiast czujników temperatury, oraz modele o podwyższonej wytrzymałości wyjść sterujących przekaźnikowych (wytrzymałość elektryczna 1 milion operacji - tylko dla obciążeń AC).

Nowe możliwości sterowania
Rozszerzone zostały możliwości programowe nowych regulatorów E5CN o następujące funkcje:
- czas próbkowania sygnału ne wejściu został skrócony z 500ms do 250ms - szybszy czas odpowiedzi i dokładniejsza regulacja
- nowe, skuteczniejsze algorytmy automatycznego dostrajania (auto-tuning) i ciągłego dotrajania (self-tuning)
- maskowanie i blokowanie dostępu do parametrów menu
- nowy alarm LBA kontrolujący działanie całej pętli regulacji
- możliwość kontroli przepalenia grzałek trójfazowych (z dwoma przekładnikami i dodatkowym modułem E53-CNHH03N)
- możliwość ustawienia alarmu HS sygnalizującego uszkodzenie zewnętrznego SSR (z zastosowaniem modułu opcjonalnego)
- możliwość ustawienia opóźnienia zadziałania alarmów
- programowanie zachowania alarmów podczas rampy wartości zadanej (SP ramp)
- możliwość ustawienia czasu wygrzewania procesu (Soak Time) z sygnałem rozpoczęcia cyklu poprzez wejścia Event i sygnalizacją zakończenia cyklu wygrzewania przez załączenie odpowiedniego wyjścia
- przejście w sterowanie ręczne (Manual)
- zadawanie parametrów wysterowania wyjścia (wartości MV) przy przejściu w tryb STOP lub podczas uszkodzenia czujnika (MV at STOP, MV at PV error)
- możliwość wykorzystania jednego z wyjść regulatorów z wyjściem prądowym jako wyjścia śledzącego wybrany parametr (TRANSFER)
- większa rozdzielczość ustawiania czasu cyklu sterowania
- zakres pracy wyjść sterujących prądowych ustawiany programowo 0..20mA lub 4..20mA
- możliwość dołączenia drugiego wyjścia napięciowego do sterowania SSR (z modułem opcjonalnym)
- możliwość komunikacji z urządzeniami nadrzędnymi w protokołach CompoWay/F lub Modbus (port RS485 z wykorzystaniem opcjonalnego modułu)
W nowych regulatorach E5CN dostępne są również wszystkie funkcje programowe wykorzystywane w poprzednich modelach.

data wpisu: 2004-11-27 23:09
data ostatniej modyfikacji: 2004-11-27 23:22

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736