xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "CALEC MB" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaCALEC MB
firma zgłaszającaINTROL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów (Katowice, śląskie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

Przelicznik ciepłomierza do wody

czytelny 8 miejscowy wyświetlacz fluorescencyjny wielofunkcyjny
podwójna pamięć dla rozliczeń zima / lato ze zmienną taryfą
uniwersalne wyjście - programowalny układ prądowy i wyjścia przekaźnikowe, RS 232, R 485 i interfejs M-BUS
współpracuje ze wszystkimi systemami pomiaru przepływu i czujnikami temperatury
0,1% dokładność
zatwierdzenie GUM dla równoczesnego pomiaru po stronie zasilania i powrotu
Licznik ciepła CALEC MB jest częścią zestawu ciepłomierza dla wody jako nośnik ciepła przez ddodanie dwóch oddzielnie dopasowanych i platynowych czujników temperatury i oddzielnie zweryfikowanego czujnika przepływu. Ilość przepływającej wody przekazywana jest za pomocą impulsów proporcjonalnie do objętości lub za pomocą sygnałów analogowych proporcjonalnie do natężenia przepływu (4÷20mA), które są przetwarzane na jednostki gęstości przez licznik na podstawie temperatury wody w przepływomierzu.
Z wartości oporu czujników temperatury i właściwości nośnika ciepła różnica entalpii jest wyliczona i pomnożona przez wcześniej wyznaczoną gęstość. Wynik jest przechowywany w pamięci chronionej dane (EEPROM) i w tym samym czasie pojawia się na 8-cyfrowym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym jako całkowite zużycie energii w kWh, MWh lub MJ, GJ.

Dostępne opcje (m. in.):
- BDV, BDE - dwukierunkowy pomiar objętości (informacja o kierunku przepływu podana jest przez przepływomierz) energia i obiętość wyświetlane są oddzielnie dla każdego kierunku przepływu.
- TWIN-E - podwójny licznik połączony z przepływomierzami: oddzielne dane i wyświetlanie dla każdego przetwornika przepływu. Takie rozwiązanie pozwala na używanie jednego licznika tylko wtedy, gdy obydwa przetworniki przepływu są ukierunkowane na tym samym układzie (układ cieplny z pomiarem strat wody).

data wpisu: 2005-05-09 16:46
data ostatniej modyfikacji: 2005-05-09 16:47

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736