xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "Regulator temperatury OB-2000PT" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaRegulator temperatury OB-2000PT
firma zgłaszającaINTROL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów (Katowice, śląskie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
wygląd stronyautomatyka.pl

Specyfikacja:

ciśnienie
wejściowe
(P1) [bar] min.
ciśnienie
różnicowe
(DP) [bar] zakresy
ciśnień
[bar]
(kolor
sprężyny) zakresy
temperatur
kapilar
[°C] dokładność
regulacji
[°C] max.
temperatura
[°C] długość
kapilary
[m]
1÷20 0,5 0,07 ÷ 0,2*
(żółta)
0,2 ÷ 1,5*
(żółta)
1 ÷ 14
(zielona) -8 ÷ 15
10 ÷ 36
30 ÷ 62
55 ÷ 94
80 ÷ 127
115 ÷ 183 ± 1 232 2
3
5

* przy zastosowaniu sprężyny o tym zakresie należy usunąć jedną membranę pilotową. Wydajność wynosić będzie 1/2 wydajności nominalnej.

Uwaga:
1. Dopuszczalne przeciążenie kapilary i sondy wynosi 20°C.
2. Gdy zadana temperatura znajduje się w zakresie dwóch kapilar (temperatury zachodzą na siebie) należy wybrać kapilarę o niższym zakresie.

Materiały

korpus
zaworu
głównego
i pilotowego korpus
zaworu
pilotowego
temperaturowego gniazda
i zawory kapilara sonda osłona
sondy
żeliwo
sferoidalne
ASTM A 536 brąz
ASTM B584 stal
nierdzewna
AISI 420 miedź
w oplocie
ze stali
nierdzewnej miedź
niklowana mosiądz
lub stal
stopowa 304

Opis
Regulatory temperatury i ciśnienia firmy Armstrong typu OB-2000PT są zaworami membranowymi bezpośredniego działania z zaworami pilotowymi - wewnętrznym ciśnieniowym i zewnętrznym temperaturowym. Służą do utrzymywania na zadanym poziomie ciśnienia pary i temperatury medium pogrzewanego przez parę wodną. Stanowią połączenie regulatora ciśnienia typu GP-2000 i regulatora temperatury typu OB-2000. Ciśnienie regulowane (z za zaworu) działając poprzez rurkę impulsową na membrany zaworu pilotowego i równoważąc ich naprężenie pochodzące od sprężyny regulacyjnej, steruje przepływem ciśnienia wejściowego (P1) pod membrany sterujące zaworem głównym. Żądane ciśnienie zredukowane (P2) otrzymujemy działając poprzez śrubę regulacyjną na wymienne sprężyny o różnych zakresach redukcji. Temperaturowy zawór pilotowy zamontowany na rurce przekazującej sygnał z ciśnieniowego zaworu pilotowego pod membrany, steruje pracą zaworu głównego na podstawie sygnałów otrzymywanych poprzez kapilarę z sondy umieszczonej w zbiorniku podgrzewanego medium. Temperaturę, którą powinien utrzymywać regulator, uzyskujemy poprzez manipulację śrubą regulacyjną dającą odpowiednie naprężenie sprężynie. Wypadkowa sił pochodzących od sprężyny i przekazywanych przez mieszek kapilary, steruje temperaturowym zaworem pilotowym, który kieruje przepływem ciśnienia wejściowego pod membrany sterujące zaworem głównym. Taki układ regulacji zapewnia nam uzyskanie określonej temperatury grzanego medium za pomocą pary o ciśnieniu nie wyższym niż zadane na pilocie ciśnieniowym. Duża powierzchnia membran oraz użycie ciśnienia wejściowego do sterowanie zaworem głównym pozwala na uzyskanie dużych wydajności tych regulatorów. Zawór jest tak skonstruowany, że gdy nastąpi konieczność przeglądu lub naprawy, uzyskujemy dostęp do wszystkich części wewnętrznych bez potrzeby demontażu całego zaworu z sieci parowej.

data wpisu: 2005-05-17 11:44
data ostatniej modyfikacji: 2005-05-17 11:46

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736