xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis produktu "Punkt pracy bloku" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG PRODUKTÓW

nazwaPunkt pracy bloku
firma zgłaszającaABB Sp. z o.o. (Warszawa, mazowieckie)

Wprowadzenie Rynku Bilansującego wymusiło rezygnacje z dotychczasowego sposobu regulacji bloków energetycznych, opartego na sygnale regulacji "trójnej" ARCM. Obecnie, na podstawie zleceń giełdowych i zleceń Rynku Bilansującego tworzone są Bieżące Plany Koordynacyjno Dobowe (BPKD) oraz Bieżący Punkt Pracy (BPP), na których opiera się prowadzenie ruchu w Jednostkach Wytwórczych Centralnie Dysponowanych.

Zadajnik bieżącego punku pracy bloku (BPPReg) jest układem dedykowanym elektrowniom, głownie systemowym (JWCD). Należy do grupy urządzeń SCADA. Umożliwia bezpośrednie przeniesienie sterowań SOWE/EL do regulatora turbiny alternatywnie do dotychczas stosowanej regulacji ARCM.

Aplikacja pobiera bieżące wartości przesyłane z OSP'u (Operator Systemu Przesyłowego) - BPKD oraz BPP i na ich podstawie wyznacza nastawy dla układu regulacji obciążenia bloku: moc zadana oraz znacznik regulacji. Zmiana wartości zadanej odbywa się w dwu trybach (oba zaakceptowane przez PSE-KDM):

- stałego gradientu zmiany dostarczanej mocy, optymalny z punktu widzenia KSE (najszybsze dopuszczalne zmiany, algorytm forsujący JW)
- zmiennego gradientu zmiany dostarczanej mocy, optymalny z punktu widzenia JW (najłagodniejsze zmiany, algorytm ochrony JW)

Układ wdrożono w Elektrowniach Bełchatów, Dolna Odra, Jaworzno III, Łaziska, Turów.

data wpisu: 2005-08-12 15:01
data ostatniej modyfikacji: 2005-09-07 16:54

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736