xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Wiadomość "Fluorescencyjny wykrywacz materiałów wybuchowych" opublikowana w serwisach branżowych xtech.pl

WIADOMOŚCI

tytułFluorescencyjny wykrywacz materiałów wybuchowych
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu laboratoria.xtech.pl
źródłoacs.org
wygląd stronylaboratoria.xtech.pl

Jak donosi Journal of American Chemical Society naukowcy L. Andrew i Timothy M. Swager z Massachusetts Institute of Technology opracowali wykrywacz materiałów wybuchowych RDX i PETN oparty na fluorescencyjnych właściwościach związku cynku.

W dobie zamachów terrorystycznych istotnym staje się zapewnienie bezpieczeństwa na lotniskach, w ważnych urzędach, stacjach metra. W wielu ośrodkach naukowych na całym świecie pracuje się nad nowymi wykrywaczami materiałów wybuchowych. Stosowane metody detekcji opierają się głównie na technikach chromatografii gazowej, spektroskopii masy. Techniki te są kłopotliwe w użyciu na szerszą skalę. Nowy fluoroscencyjny detektor mógłby sprawić, że wiele placówek, które obecnie nie stać na profesjonalny sprzęt, mogłoby wprowadzić bardziej kompleksowe systemy bezpieczeństwa.

Chemicy z MIT skoncentrowali się na opracowaniu detektora, który pozwalałby na określenie obecności 2,4,6-trinitrotoluenu (TNT), 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacykloheksanu (RDX, składnik materiału wybuchowego znanego jako C-4) oraz tetraazotanu pentaerytrytu (PETN). Nowy sposób detekcji opiera się na katalizowanej światłem reakcji redukcji RDX i PETN. Amerykańscy naukowcy starali się odtworzyć reakcję enzymatyczną, w której uczestniczy NADH (dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy). Reakcja ta wykorzystywana jest do redukcji RDX w ściekach. Andrew i Swager stworzyli stabilny związek organiczny cynku, który zastępuje NADH w redukcji RDX. Związek ten w reakcji ze składnikiem mat. wyb. C4 lub PETN wykazuje efekt fluorescencyjny odpowiednio 80 i 25 razy większy w paśmie 480 nm w roztworze acetonitrylu niż bez obecności tych materiałów wybuchowych.

Niestety związek cynku opracowany przez chemików MIT nie reaguje z TNT.

data wpisu: 2007-05-31 10:11
data ostatniej modyfikacji:

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736