xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Wiadomość "Południowy Koncern Energetyczny: 2260 nowych MW do 2020 roku" opublikowana w serwisach branżowych xtech.pl

WIADOMOŚCI

tytułPołudniowy Koncern Energetyczny: 2260 nowych MW do 2020 roku
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu energetyka.xtech.pl
źródłoBiuro Prasowe PKE
wygląd stronyenergetyka.xtech.pl

Południowy Koncern Energetyczny SA wybuduje do 2020 roku kilka nowych bloków o mocy 2260 MW. Zastąpią one wycofywane najstarsze i nieekologiczne jednostki spółki. Prace już zaczęły się – na początku 2006 roku w Elektrowni Łagisza ruszyła budowa bloku 460 MW. Obecnie PKE negocjuje z potencjalnymi partnerami wspólną budowę jednostek w elektrowniach Halemba i Blachownia. Decyzje lokalizacyjne kolejnych nowych bloków powinny zapaść wkrótce.

22 maja w Elektrowni Łagisza odbyła się konferencja, podczas której prezes PKE Jan Kurp oraz wiceprezesi: Henryk Tymowski oraz Piotr Pecka przedstawili plany inwestycyjne spółki. Okazją była pierwsza rocznica wmurowania kamienia węgielnego pod nowy blok w Będzinie. Postęp prac przy jednostce 460-MW przedstawił dyrektor budowy bloku Eugeniusz Białoń, w konferencji uczestniczył również dyrektor Elektrowni Łagisza Jan Rogóż.

Aby zachować 14 proc. udział w krajowym rynku energii, PKE zakłada utrzymanie mocy wytwórczych na dotychczasowym poziomie około 5000 MW, jednak wyeksploatowane jednostki będą zastępowane nowymi blokami energetycznymi na paliwo węglowe, spalane w kotłach fluidalnych. Do 2020 w firmie zostanie oddane do użytku kilka nowych bloków o łącznej mocy 2260 MW. W efekcie – co prawda PKE nie zwiększy potencjału produkcyjnego, jednak radykalnie poprawi się jego sprawność i efektywność.

Do 2020 roku łączne nakłady inwestycyjne na modernizację, odbudowę mocy i niezbędne inwestycje ekologiczne wyniosą prawie 11 mld złotych (w tym budowa Łagiszy pochłonie prawie 2 mld złotych). Takie założenia zawiera obecnie realizowana strategia PKE pod nazwą: Budowanie wartości Południowego Koncernu Energetycznego SA. Strategia na lata 2005 – 2007 z perspektywą do roku 2020 oraz Strategiczny plan wieloletni PKE SA na lata 2005-2007.

Pierwszy prąd z nowego bloku w Elektrowni Łagisza popłynie w grudniu 2008 roku (ruch próbny). Jednostka zostanie przekazana do eksploatacji 31 marca 2009 roku. Prace trwają od stycznia 2006 roku. Blok w Będzinie będzie dysponował mocą 460 MW. Inwestycja kosztuje około 500 mln euro i jest finansowana ze środków własnych spółki, ze środków ekologicznych oraz ze środków pochodzących z emisji obligacji. Blok w Elektrowni Łagisza będzie spalał rocznie około 1,2 mln ton węgla, a także muły i biomasę. Z uwagi na wysoką sprawność jednostki - emisja CO2 do atmosfery będzie o 25 proc. niższa niż w najlepszych jednostkach wytwórczych w Polsce. Jednocześnie, zarówno dla SO2, jak i NOx, zapewniona zostanie emisja nie wyższa niż 200 mg – Nm3, co odpowiada wymogom dyrektyw UE i jest zgodne z zapisami Traktatu Akcesyjnego.

W sprawie odbudowy i rozwoju mocy elektrowni Halemba i Blachownia PKE na początku października ubiegłego roku przygotował dwa memoranda. Firma chce, aby do 2012 roku w Rudzie Śląskiej i Kędzierzynie-Koźlu powstały nowe jednostki wytwórcze. Oferty złożyły podmioty branżowe, zaś instytucje finansowe, które także odebrały memoranda, potwierdziły zainteresowanie udziałem w finansowaniu przedsięwzięć.

Spośród 11 firm w marcu br. wybrano podmioty, z którymi prowadzone są dalsze negocjacje. Na krótkiej liście znalazły się zarówno przedsiębiorstwa chcące wspólnie z PKE budować elektrownie, jak i firmy zainteresowane odbiorem energii elektrycznej z nowych jednostek w zamian za zaangażowanie finansowe w ich budowę.

Negocjacje w sprawie odbudowy Elektrowni Halemba prowadzone były lub są z firmami: EON (łącznie ze spalarnią), RWE, ESB International, Sempra Energy, JES Energy i Remondis (jedynie w sprawie budowy spalarni). Rozmowy w sprawie odbudowy Elektrowni Blachownia PKE prowadzi z firmami: EON (łącznie ze spalarnią), Sempra Energy, JES Energy i Energetyka Rokita (PCC). Zakłada się, że negocjacje zakończą się w 2007 roku wskazaniem partnerów, z którymi koncern przeprowadzi inwestycje.

W Elektrowni Halemba planowana jest budowa wysokosprawnego źródła wytwarzania energii elektrycznej pracującego w oparciu o węgiel kamienny jako paliwo podstawowe. Preferowana będzie jednostka o mocy do 440 MWe. Rozważa się też budowę spalarni odpadów komunalnych o wydajności przerobu 200-300 tys. ton odpadów na rok, która docelowo miałaby być podstawowym źródłem ciepła dla dotychczasowych odbiorców tego produktu.

W przypadku Elektrowni Blachownia celem jest budowa wysokosprawnego źródła wytwarzania energii elektrycznej funkcjonującego w oparciu o węgiel kamienny lub gaz koksowniczy jako paliwo podstawowe, bądź wykorzystującego technologię współspalania węgla kamiennego z gazem koksowniczym, który może być dostarczany przez istniejące już gazociągi przesyłowe z Koksowni Zdzieszowice. Preferowany będzie blok o mocy 100 do 200 MWe. PKE nie wyklucza również budowy w Kędzierzynie-Koźlu spalarni odpadów komunalnych o wydajności 200-300 tys. ton odpadów na rok.

O PKE:
Południowy Koncern Energetyczny SA jest drugim pod względem wielkości producentem energii w kraju (4952,7 MWe, 2399,7 MWt) – firma dysponuje 14-proc. udziałem w krajowej mocy zainstalowanej elektrycznej i 16-proc. rynkiem produkcji ciepła w województwie śląskim. W 2006 roku PKE zarobił netto 258,35 mln złotych. W maju 2007 roku 85 proc. akcji PKE wniesiono do Energetyki Południe SA; 15 proc. należy do prywatnych właścicieli.

data wpisu: 2007-06-01 08:35
data ostatniej modyfikacji:

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736