xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Wiadomość "Warszawskie MPWiK zakończyło kolejne inwestycje" opublikowana w serwisach branżowych xtech.pl

WIADOMOŚCI

tytułWarszawskie MPWiK zakończyło kolejne inwestycje
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu wodkaneko.pl
źródłompwik.com.pl
wygląd stronywodkaneko.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zakończyło realizację zadań „Renowacja sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem metody bezwykopowej” oraz „Budowa kanalizacji ogólnospławnej dla Białołęki – Henrykowa i Wiśniewa” prowadzonych w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza III”. Projekt ten objęty jest dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności.

Realizacja zadania „Renowacja sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem metody bezwykopowej” na terenie Warszawy, Pruszkowa i Piastowa trwała od listopada 2006 r. do września 2008 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., jako jedna z pierwszych firm w kraju, zastosowało technologię rękawa utwardzanego termicznie. Rura (tzw. rękaw) z włókna poliestrowego nasączona żywicą wprowadzona była pod ciśnieniem do przewodów kanalizacyjnych, gdzie szczelnie wypełniła zniszczone rury.

Zastosowana technologia umożliwiła wykonanie prac bez uciążliwego dla mieszkańców okolicznych budynków oraz kierowców rozkopywania ulic. Efektem realizacji inwestycji jest znaczna poprawa funkcjonowania części sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie aglomeracji warszawskiej. Poprawie uległy parametry hydrauliczne sieci oraz wytrzymałościowe rur, co wpłynie na zmniejszenie ilości awarii i obniżenie kosztów eksploatacji systemu kanalizacyjnego.

Zakres prac obejmował renowację:
• ponad 32 km sieci kanalizacyjnej,
• ok. 1100 studni rewizyjnych oraz
• ponad 1200 włączeń do sieci kanalizacyjnej.

Wykonawcą kontraktu była firma Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. Wartość inwestycji wyniosła blisko 4,8 mln euro. Inwestycja została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem drugiej inwestycji była budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w dzielnicy Białołęka – Henryków i Wiśniewo. Zakres prac budowlanych obejmował ok. 2 km sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicach Rozewskiej, Pułaskiego, Szałasa, Sąsiedzkiej, Samowarowej oraz Fleminga. Realizacja zadania trwała od lutego do października 2008 r. Wykonawcą Kontraktu było Przedsiębiorstwo Wod-Inż Sp. z o.o. Wartość kontraktu wyniosła ponad 960 tys. euro. Rozbudowa kanalizacji na Białołęce jest jednym z priorytetów MPWiK SA. Sukcesywna budowa kolejnych odcinków sieci wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców tej dzielnicy.

(mm)

data wpisu: 2008-11-12 17:20
data ostatniej modyfikacji:

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736