xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Wiadomość "Oczyszczanie ścieków we Włocławku" opublikowana w serwisach branżowych xtech.pl

WIADOMOŚCI

tytułOczyszczanie ścieków we Włocławku
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu wodkaneko.pl
źródłopomorska.pl
wygląd stronywodkaneko.pl

W oczyszczalni ścieków odbyła się uroczystość związana z zakończeniem projektu "Oczyszczanie ścieków we Włocławku". Projekt, realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, składał się z trzech kontraktów na roboty, których głównym celem było rozwiązanie ściekowych problemów Włocławka w sposób kompleksowy:

- Kontrakt nr 1 – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Włocławku w taki sposób, aby jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Wisły w czasie pogody bezdeszczowej oraz odpowiadająca im liczba równoważnych mieszkańców spełniały wymagania Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Modernizacja obejmowała zmianę funkcji poszczególnych elementów oczyszczalni i taką przebudowę, aby otrzymać w ramach istniejącej kubatury zbiorników technologicznych nowy układ technologiczny składający się z komory mieszania, 2 krat, 2 osadników wstępnych, 2 komór wstępnej denitryfikacji osadu, 2 komór beztlenowych, 3 reaktorów biologicznych, 6 osadników wtórnych, stacji dmuchaw i systemu drobno-pęcherzykowego napowietrzania, pompowni osadu nadmiernego oraz pompowni osadu wstępnego.

- Kontrakt nr 2 – Rozbudowa systemu kanalizacji z przepompowniami:
a) Wybudowano przepompownię ścieków w Bulwarach im. Marszałka Piłsudskiego i zlikwidowano wylot odprowadzający nie oczyszczone ścieki do Wisły,
b) Została wykonana sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki z istniejącego osiedla Michelin-Mielęcin, gdzie funkcjonowały szamba i zbiorniki bezodpływowe,
c) Wybudowano kanalizację sanitarną na terenach planowanych osiedli budownictwa mieszkaniowego Kokoszka, Lisek i Zawiśle

- Kontrakt nr 3 – Obróbka i utylizacja osadów ściekowych. Projektowana instalacja składa się z:
a) Suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków,
b) Instalacji dozowania osadu w cementowni.
Cała inwestycja kosztowała ponad 27 mln złotych, unijne dofinansowanie kształtowało się na poziomie 65 procent. MPWiK przygotowywało się przez kilka lat do realizacji tego projektu.

(mm)

data wpisu: 2008-11-14 17:19
data ostatniej modyfikacji:

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736