xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Wiadomość "Wdrożenie systemu zarządzania wynikami w MWiK w Bydgoszczy" opublikowana w serwisach branżowych xtech.pl

WIADOMOŚCI

tytułWdrożenie systemu zarządzania wynikami w MWiK w Bydgoszczy
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu wodkaneko.pl
źródłomarketing.nf.pl
wygląd stronywodkaneko.pl

Hewitt Associates, firma doradcza i outsourcingowa, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, opracowała system zarządzania wynikami w MWiK Bydgoszcz. Wprowadzone rozwiązanie sprawia, że wszyscy pracownicy są w stanie sprawdzić, w jakim stopniu wpływają na realizację przyjętej strategii firmy. Umożliwia to opracowany przez Hewitt system mierzenia wyników zarówno na poziomie firmy jak i na poziomie indywidualnych pracowników.

Firmie zależy na wdrożeniu nowoczesnych systemów zarządzania, wykorzystywanych przez najlepsze firmy. Jako spółka komunalna powinni dbać o satysfakcję klientów oraz pracowników, nie zapominając równocześnie o podnoszeniu efektywności działania.” – powiedział Stanisław Drzewiecki, prezes zarządu MWiK Bydgoszcz.

MWiK Bydgoszcz, spółka zajmująca się dostawą wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków dla miasta Bydgoszcz i okolic, od blisko 10. lat przeprowadza proces intensywnych zmian, związanych z projektami inwestycyjnymi oraz podnoszenia efektywności. W 1999 r. uruchomiła Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny (BSWiK) a w 2005 r. BSWiK II. Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii.

Koszt wykonawczy przedsięwzięcia to 285 mln euro, z czego 132 mln euro to dotacja z Funduszu Spójności, a 153 mln euro to środki własne MWiK, pozyskane głównie z emisji obligacji przychodowych. Program, poza rozbudową infrastruktury technicznej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, zakłada także restrukturyzację spółki, by ta spełniała wymogi stawiane podobnym firmom w Unii Europejskiej.

System zarządzania wynikami został powiązany z systemem premiowania pracowników. Dzięki temu wszyscy pracownicy są zainteresowani tym, aby MWiK zrealizował swoje ambitne cele zapisane w strategii rozwoju. Dodatkowo Spółka wdrożyła nowoczesny system informatyczny QPR ScoreCard, który pozwoli na bieżące monitorowanie poziomu realizacji celów wszystkich pracowników.

(mm)

data wpisu: 2008-11-14 17:21
data ostatniej modyfikacji:

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736