xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Wiadomość "Koncerny Energetyczne podpisały porozumienie na rzecz ochrony klimatu" opublikowana w serwisach branżowych xtech.pl

WIADOMOŚCI

tytułKoncerny Energetyczne podpisały porozumienie na rzecz ochrony klimatu
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu energetyka.xtech.pl
na stronach Serwisu srodowisko.pl
źródłoModern Power Systems
wygląd stronyenergetyka.xtech.pl

Koncerny energetyczne z całego świata podpisały porozumienie dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla oraz wykorzystania zaawansowanych technologii do walki ze zmianami klimatycznymi.

Po spotkaniu w Atlancie, przedstawiciele firm z Europy, Ameryki Północnej, Japonii oraz Australii stwierdzili, że wykorzystanie nowych technologii może prowadzić do ustabilizowania emisji CO2 i zgodzili się na stworzenie Międzynarodowego Partnerstwa Energetycznego (IEP), którego celem będzie rozwój oraz popularyzacja wykorzystania nowych technologii w walce ze zmianami klimatycznymi.

Przedstawiciele sektora energetycznego zaznaczyli jednak, że osiągnięcie wyznaczonych celów nie jest możliwe bez wsparcia rządów oraz opinii publicznej. wyrazili również troskę, iż obecne zamieszanie na rynkach finansowych może niekorzystnie wpłynąć na rozwój technologii.

„Jako jeden z najbardziej kapitałochłonnych, sektor energetyczny musi mieć stały dostęp do płynnych rynków kapitałowych.” – czytamy w oświadczeniu. „Rynki finansowe na całym świecie są kluczowe z punku widzenia inwestycji, zapewnienia bezpieczeństwa oraz niezawodności dostaw energii do klienta.”

Potentaci branży reprezentujący: Eurelectric, Edison Electric Institute, Japan Federation of Electric Power Companies, Canadian Electricity Association, oraz Energy Supply Association of Australia, wierzą, że energetyka może poradzić sobie z problemem zmian klimatycznych. Zgodzili się, że nowa technologia może nie tylko ustabilizować emisję, ale również zmniejszyć ją do 2050 roku nawet o 60 do 80 procent.

IEP wspólnie z różnymi organizacjami stworzy ‘mapę drogową’ rozwoju i wdrożenia komercyjnych technologii, rozszerzenia wykorzystania źródeł odnawialnych, oraz udoskonaleń w systemach elektroenergetycznych.

Podkreślono również wagę energetyki nuklearnej jako kluczowego czynnika zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne oraz zahamowanie zmian klimatycznych.

„To jest duży krok naprzód. w ostatnich trzech, czterech latach sektor odnotował ogromny postęp w kwestii postrzegania siebie w kontekście zmian klimatycznych.” – powiedział Lars G Josefsson, CEO Vattenfall oraz prezes Eurelectric.

„Porozumienie oznacza, że cała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) będzie pracować nad stworzeniem nowej technologii pozwalającej zredukować emisję CO2. Dyskutowaliśmy również nad tym, jak te technologię spopularyzować, czego rezultatem było silne poparcie idei dzielenia się technologią z krajami rozwijającymi się.” – dodał.

(lk)

data wpisu: 2008-11-17 14:23
data ostatniej modyfikacji:

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736