xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Wiadomość "POLEKO i KOMTECHNIKA 2008 – raport podsumowujący" opublikowana w serwisach branżowych xtech.pl

WIADOMOŚCI

tytułPOLEKO i KOMTECHNIKA 2008 – raport podsumowujący
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu wodkaneko.pl
źródłoMTP
wygląd stronywodkaneko.pl

Po raz dwudziesty
Tegoroczna edycja targów była wyjątkowa z kilku powodów. W tym roku POLEKO świętowało swój okrągły dwudziesty jubileusz. Nie zabrakło zatem licznych reminiscencji przy okazji targowych uroczystości. Organizatorzy zaprosili zwiedzających do udziału w Wielkim Konkursie Jubileuszowym, w którym nagrodami były wycieczki do Skandynawii.

Targi wyjątkowo odbyły się w dniach 27-30 października 2008, czyli prawie miesiąc wcześniej niż zwykle. Zmiana terminu podyktowana była organizacją 14. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się na początku grudnia na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Skala tego wydarzenia o najwyższej światowej randze, w którym udział weźmie blisko dziesięć tysięcy osób ze wszystkich kontynentów, sprawia, że ze względów organizacyjnych przygotowanie POLEKO w dotychczasowym terminie nie było możliwe. Po raz pierwszy targi POLEKO odbyły się w towarzystwie całkiem nowego wydarzenia – Międzynarodowych Targów Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA, w ramach których swoją ofertę przedstawiły firmy oferujące rozwiązania dla szeroko rozumianego sektora usług użyteczności publicznej.

Technika dla klimatu Ziemi
Targi POLEKO 2008, odbywające się pod hasłem „Technika dla klimatu Ziemi” i pierwsza edycja targów KOMTECHNIKA zgromadziły łącznie blisko 1000 wystawców i firm reprezentowanych z 21 krajów: Austrii, Azerbejdżanu, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Kanady, Japonii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Tegoroczna ekspozycja zajmowała 18.500 mkw.

Oferta wystawców POLEKO obejmowała następujące sektory tematyczne:
• Woda i ścieki
• Energia, energia odnawialna
• Zmiany klimatu
• Odpady i recykling
• Powietrze, hałas i wibracje
• Aparatura kontrolno-pomiarowa.

Nie zabrakło również tradycyjnych wystąpień narodowych przygotowanych przez takie kraje, jak: Czechy, Dania, Francja, Irlandia, Kanada, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria i Szwecja.

Honorowy patronat
Honorowy patronat nad targami sprawował minister środowiska prof. Maciej Nowicki, który dokonał uroczystego otwarcia targów. Podczas tej uroczystości minister Nowicki wręczył przedstawicielom Międzynarodowych Targów Poznańskich w sposób szczególny zaangażowanym w realizację targów POLEKO honorowe odznaki "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" przyznane z okazji 20. edycji tego wydarzenia. Szef resortu środowiska zapoznał się także z ekspozycją wystawców i wziął udział w konferencji prasowej.

Międzynarodowa publiczność
Bogata międzynarodowa oferta wystawców przyciągnęła liczną grupę zwiedzających z całego niemal świata. Targi zwiedziło 18.200 osób z 3 kontynentów i 28 krajów: Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii. Z ofertą wystawców zapoznała się m. in. kilkudziesięcioosobowa zorganizowana grupa przedstawicieli zakładów komunalnych z Czech.

Ekspozycje specjalne
Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się wydzielone ekspozycje specjalne:
• Salon Czystej Energii – ekspozycja poświęcona nowoczesnym technologiom z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii zorganizowana została już po raz ósmy, stoiska 95 wystawców z 12 krajów (Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwajcarii, Szwecji i Włoch) zajęły powierzchnię około 1700 mkw.;

• Salon Recyklingu – w siódmej edycji salonu uczestniczyło 113 wystawców (wzrost o 12 proc.) z 11 krajów (Austrii, Finlandii, Francji, Holandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch); ekspozycja zajęła 2000 mkw;
Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej – 26 wystawców z 4 krajów (Czech, Niemiec, Polski i Włoch) na powierzchni 426 mkw (wzrost 4 proc.) zaprezentowało urządzenia przeznaczone do pomiarów, analiz laboratoryjnych i kontroli jakości wody, ścieków, powietrza i hałasu;

• Nauka dla Środowiska – wystawa dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, organizowana już po raz trzeci na targach POLEKO była dobrą okazją do przedstawienia potencjału badawczego polskich ośrodków naukowych. W ramach tej wystawy swoją innowacyjną ofertę zaprezentowało 35 jednostek badawczo-rozwojowych i instytutów naukowo-badawczych oraz innych instytucji działających w sferze szeroko rozumianej ekologii z Polski i Niemiec. Tegoroczna ekspozycja nauki była aż o 32 proc. większa niż przed rokiem. Elementem wystawy Nauka dla Środowiska była Narodowa ekspozycja „Polska nauka i innowacje dla środowiska”, która pokazała potencjał eko-innowacji polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw służący ochronie środowiska. Do prezentacji wybrano 25 najlepszych rozwiązań i technologii środowiskowych, które zostały wdrożone i przyniosły efekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Organizatorami ekspozycji „Polska nauka i innowacje dla środowiska” były: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska Platforma Technologiczna Środowiska oraz Międzynarodowa Naukowa Sieć ENVITECH-Net.

KOMTECHNIKA czyli technika dla gospodarki komunalnej
W tym roku po raz pierwszy razem z POLEKO odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA, które powstały poprzez wyodrębnienie z zakresu tematycznego targów ochrony środowiska prężnie rozwijającej się ekspozycji specjalnej - Parku Techniki Komunalnej. Tematyka tego wydarzenia obejmuje: utrzymanie dróg, ulic i placów, sprzątanie i wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych oraz transport zbiorowy. Organizacja nowych targów w tym samym terminie co POLEKO wynika z faktu, iż docelowa grupa zwiedzających - przedstawiciele samorządów lokalnych i zakładów komunalnych – jest dla obu tych wydarzeń wspólna.

Ekspozycja KOMTECHNIKI 2008 zajmowała ponad 3500 mkw i była o 20 proc. większa niż ubiegłoroczna wystawa Parku Techniki Komunalnej. W pierwszej edycji targów uczestniczyło blisko 60 firm z Polski, Niemiec i Włoch, w tym wiele wiodących producentów i dystrybutorów. Wystawcy zaprezentowali najnowsze modele pojazdów do transportu, zbiórki odpadów oraz wywozu nieczystości płynnych, zamiatarek, pojazdów do zimowego utrzymania dróg i placów oraz sprzęt do pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości. Szczególnie bogatą ofertę przedstawili producenci i dostawcy ciągników przystosowanych do celów komunalnych, pojazdów ciężarowych, ciągników oraz pojazdów specjalnego przeznaczenia, a także firmy wykonujące specjalistyczne zabudowy i naczepy na pojazdy ciężarowe.

Atrakcją targów były pokazy pojazdów komunalnych w ruchu CITY-TRUCK-SHOW. Na terenie otwartym pod targową Iglicą zwiedzający mieli okazję oglądać codziennie najnowsze pojazdy komunalne w akcji. Wydarzenie to będzie miało charakter atrakcyjnego show. W ramach CITY-TRUCK-SHOW swoje produkty zaprezentowały firmy: Eko Cel – Polska, Extech, John Deere, Komunal Partner, Marubeni Machinery Distribution Poland, Pronar, WUKO.

Promocja nowości
Największą atrakcją dla zwiedzających targi profesjonalistów były liczne nowości prezentowane na stoiskach. Targi to bowiem doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi produktami i technologiami, które wprowadzane są na polski rynek. Wystawcy POLEKO i KOMTECHNIKI przedstawili kilkaset nowych rozwiązań. Stoiska wystawców, którzy zgłosili swoje nowości, zostały specjalnie oznakowane. Szczegółowa lista zgłoszonych nowości jest dostępna na stronie www.poleko.mtp.pl i www.komtechnika.pl.

Maraton konferencyjny
Targi POLEKO 2008 obfitowały w szereg interesujących konferencji, seminariów, warsztatów, pokazów i spotkań biznesowych. Wiele z nich miało międzynarodowy charakter, jak np. „Clean&Green” Szwedzko-Norwesko-Duński Dzień Innowacji, Polsko-Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne organizowane przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań, Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny czy Międzynarodowy Dzień Transferu Technologii. Nowością był Speaker’s corner - codzienne otwarte dla publiczności prezentacje wystawców.

Wydarzeniem bez precedensu był Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny, który zgromadził około 750 gimnazjalistów i licealistów z całej Polski. Młodzież, wybrana do udziału w szczycie w drodze konkursu organizowanego przez „Gazetę Wyborczą”, Urząd Miasta Poznania i Międzynarodowe Targi Poznańskie, uczestniczyła w warsztatach i dyskusjach o tematyce ekologicznej. Kulminacyjnym momentem sesji plenarnej było odczytanie oraz przegłosowanie treści apelu młodych do uczestników grudniowego „dorosłego” szczytu COP14, który obradować będzie dokładnie w tych samych pomieszczeniach.

Szczegółowy program targów na stronie www.poleko.mtp.pl i www.komtechnika.pl.

Nagrody dla najlepszych
Podczas targów zostały wręczone nagrody w licznych prestiżowych konkursach. Najlepsze, szczególnie innowacyjne produkty prezentowane podczas targów nagrodzone zostały Złotymi Medalami. Z kolei stoiska targowe najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej wystawcy wyróżnione zostały nagrodami Acanthus Aureus. Uroczystą Galę Nagród uświetniła żywiołowym recitalem grupa Audiofeels – gwiazda telewizyjnego show „Mam talent”. Pełna lista firm nagrodzonych w powyższych konkursach dostępna na stronie www.poleko.mtp.pl i www.komtechnika.pl.

Media na POLEKO I KOMTECHNICE
Współpracę medialną w zakresie targów POLEKO podjęło 47 magazynów i portali branżowych. Podczas targów w Centrum Prasowym MTP akredytowało się 304 dziennikarzy z Polski i zagranicy. Satelitarna stacja TV Biznes, z którą współpracują Międzynarodowe Targi Poznańskie, emitowała materiały informacyjne na temat targów POLEKO.

Dużym zainteresowaniem ze strony dziennikarzy telewizyjnych i prasowych cieszyła się konferencja prasowa ministra środowiska prof. Macieja Nowickiego. Była ona okazją do podsumowania pierwszego roku działalności ministra na tym stanowisku. W czasie targów spotkania dla prasy zorganizowały także Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Bank Ochrony Środowiska.

Wystawy i prezentacje
• Kalkulator emisji CO2 - organizator: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
• Prezentacja samochodu z silnikiem hybrydowym – TOYOTA PRIUS - organizator: D. Bońkowski i Spółka, Sp. Komandytowa
• Pracująca wytwórnia brykietów z agrobiomasy BIOMASSER MIDI-MULTI - organizator: ASKET
• "Zielone biuro" - prezentacja materiałów papierniczych i gadżetów reklamowych wykonanych z makulatury i drewna z certyfikatem FSC - organizator: Federacja Zielonych GAJA
• Wystawa „Bali – Poznań – Kopenhaga” - organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, WWF Polska, Hochtief Polska, Miasto Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie
• Wystawa Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Złap Zająca” - organizator: Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”
• Wystawa Pokonkursowa Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO - organizator: SALAMANDRA - Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
• Wystawa fotograficzna "Wodne skojarzenia" - organizator: AQUANET
• Wystawa prac konkursowych w ramach ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych "Środowisko marzeń" - organizator: Ministerstwo Środowiska
• Wystawa fotografii "Porozmawiajmy o wodzie" - organizator: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
• Wystawa z okazji 20-lecia targów POLEKO - organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie

data wpisu: 2008-11-17 16:08
data ostatniej modyfikacji:

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736