xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Wiadomość "Czas na automatykę budynku" opublikowana w serwisach branżowych xtech.pl

WIADOMOŚCI

tytułCzas na automatykę budynku
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu automatyka.pl
źródłoFrost & Sullivan
wygląd stronyautomatyka.pl

Według analityków z Frost & Sullivan, wzrost ekonomiczny zmienia postrzeganie takich kwestii, jak komfort, scentralizowane sterowanie i monitoring, oszczędzanie energii, emisja CO2, czy bezpieczeństwo i wpływa na chętniejsze wdrażanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania Budynkiem (IBMS). Roczna stopa wzrostu (CAGR) rynku IBMS wynosi obecnie 27 procent. Co więcej, takie nowoczesne technologie, jak: systemy Internet Protocol (IP), komunikacja maszyna-maszyna (M2M), komunikacja eXtensible Markup Language (XML), czy usługi sieciowe umożliwiają monitorowanie z każdego miejsca i o każdej porze.

„Ważne jest, że partnerzy – użytkownicy, konsultanci, oraz przedstawiciele przemysłu za priorytetowe uważają osiągnięcie jak najlepszej doskonałości operacyjnej, przekładającej się na obniżenie kosztów funkcjonowania.” – powiedział Mushtaq M. Khan z Frost & Sullivan. „Około 75 do 80 procent kosztów cyklu życia (LCC) związanych jest z funkcjonowaniem oraz utrzymaniem budynków, a obniżenie tych ogromnych wydatków można osiągnąć dzięki systemom zarządzania budynkiem, systemom zarządzania energią oraz zarządzania sprzętem.” – dodał.

Rynek ten stopniowo wyewoluował od prostej integracji takich rozproszonych systemów, jak ochrona przeciwpożarowa, czy alarm, do w pełni zintegrowanych, inteligentnych systemów wykorzystujących najnowsze technologie. Sektor ten jest kształtowany przez zmieniające się potrzeby, konkurencję, środowisko nastawione na wydajność, oraz stale pojawiające się innowacyjne technologie.

Analitycy z Frost & Sullivan wierzą, że użytkownicy powinni być uświadamiani nie tylko w kwestii wielopoziomowych korzyści płynących z inwestowania w automatykę budynku, ale i w kontekście doboru właściwych rozwiązań do zarządzania budynkiem, technologii oraz produktów. Obok systemów monitorujących i mierzących energię, użytkownicy powinni również implementować systemy weryfikujące tak, by mogli maksymalizować korzyści płynące z pieniędzy zainwestowanych w automatykę budynku. Sektor ten powinien również zwrócić baczną uwagę na najlepsze praktyki, jak oferowanie systemów otwartych i rozwiązań personalizowanych zamiast wtłaczania na siłę w sztywne ramy gotowych systemów.

Pomimo doskonałej kondycji rynku, analitycy zwracają uwagę na liczne wyzwania, które wciąż pozostają obecne. Przykładem może być niski poziom świadomości metod pomiaru i weryfikacji rentowności inwestycji (ROI) oraz brak wykwalifikowanej siły roboczej do instalowania i obsługi systemów IBMS.

(lk)

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży w postaci cotygodniowego e-biuletynu - wpisz swój email

data wpisu: 2008-11-17 17:07
data ostatniej modyfikacji:

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736