xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Wiadomość "Przyjazne środowisku reakcje mechanochemiczne" opublikowana w serwisach branżowych xtech.pl

WIADOMOŚCI

tytułPrzyjazne środowisku reakcje mechanochemiczne
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu laboratoria.xtech.pl
źródłoCrystEngComm
wygląd stronylaboratoria.xtech.pl

Badania irlandzkich naukowców nad reakcjami mechanochemicznymi mogą prowadzić do opracowania przyjaznej środowisku technologii otrzymywania materiałów mikroporowatych – artykuł na ten temat znaleźć można w czasopiśmie CrystEngComm.

Mechanochemia polega na inicjacji reakcji chemicznych w wyniku naprężeń mechanicznych generowanych najczęściej poprzez mielenie 2 i więcej substancji stałych. Stuart James i Anne Pichon z Queen’s University Belfast zbadali szerokie spektrum reakcji mechanochemicznych, zachodzących bez udziału rozpuszczalnika. To właśnie brak rozpuszczalnika koniecznego do prowadzenia reakcji pozwala mówić o reakcjach mechanochemicznych jako przyjaznych środowisku.

Łącznie przebadano 60 reakcji kompleksowania metali zachodzących pomiędzy 12 solami metali i 5 ligandami mostkowymi (sole o strukturze MX2 {(M = Cu, X2 = (OAc)2, (HCO2)2, (F3CCO2)2, (acac)2, (F6acac)2, (NO3)2, SO4; M = Ni, X2 = (OAc)2, (NO3)2, SO4; M = Zn, X2 = (OAc)2, (NO3)2} – organiczne ligandy {kwas izonikotynowy, kwas 1,4-diebenzenokarboksylowy, kwas acetylenodikarboksylowy, kwas 1,3,5-benzenotrikarboksylowy, 4,4-bipyridyl). Reakcje prowadzone były za pomocą laboratoryjnego młynka kulowego przez 15 minut przy częstotliwości 30Hz, bez dodatkowego ogrzewania. Otrzymane substancje zbadano za pomocą metody mikrodyfrakcji rentgenowskiej proszków (XPRD).

Odkryto, że wiele z powstających mieszanin było bardzo reaktywnych i dawały produkty krystaliczne już w ciągu kilku minut. Otrzymano również nowe typy struktury, których nieobserwowano dotychczas w reakcjach z użyciem rozpuszczalników.

Irlandzcy naukowcy zauważyli wiele zależności związanych z reakcjami mechanochemicznymi m. in. takie, że reaktywność mieszaniny jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury topnienia ligandów. Jednak tego typu wnioski wymagają dodatkowych, wnikliwych badań.

(pj)

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży w postaci e-biuletynu ukazującego się co 2 tygodnie - wpisz swój email

data wpisu: 2008-11-24 11:27
data ostatniej modyfikacji:

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736