xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Wiadomość "Racibórz: strażnicy kontrolują przyłącza do kanalizacji" opublikowana w serwisach branżowych xtech.pl

WIADOMOŚCI

tytułRacibórz: strażnicy kontrolują przyłącza do kanalizacji
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu wodkaneko.pl
źródłoRaciborz.pl
wygląd stronywodkaneko.pl

W 2004 roku miasto otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej na Projekt pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu". Projekt obejmuje między innymi budowę kanalizacji sanitarnej, na tych obszarach miasta, które do tej pory takiej sieci nie posiadały.

W tym roku inwestycja będzie ukończona i miasto czeka rozliczenie całego projektu. Jednym z podstawowych kryteriów oceny realizacji inwestycji jest osiągnięcie tzw. efektu ekologicznego. W przypadku kanalizacji sanitarnej efekt ekologiczny mierzony jest ilością przyłączonych mieszkańców do nowej sieci. W projekcie podana jest również ilość przyłączy kanalizacyjnych. W dokumentach przyznających środki miasto podało, że nastąpi wzrost liczby osób korzystających z nowej sieci o 7500 oraz, że przyłączy się do sieci 2042 domostwa. W przypadku nie wykazania efektu ekologicznego (czyli odpowiedniej ilości podłączonych mieszkańców) miastu grozi konieczność zwrotu otrzymanej dotacji. W ramach akcji informacyjnej mieszkańcy tych ulic, na których była prowadzona budowa kanalizacji sanitarnej byli informowani o poczynaniach miasta i konieczności wykonania podłączenia do niej (tam gdzie roboty zostały już zakończone i istnieje techniczna możliwość podłączenia). Bardzo duża część budynków jest już podłączona do sieci, a mieszkańcy mają podpisane stosowne umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Niestety, jest jednak część osób, które tego obowiązku nie chcą spełnić pomimo wielu próśb i zachęt. W wyegzekwowaniu podłączenia pomagają przepisy prawne, które nakładają taki obowiązek na właścicieli nieruchomości w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kontrole w tym zakresie, w dzielnicach Markowice i Ocice, rozpoczynają strażnicy miejscy. Strażnicy sprawdzą, którzy właściciele do tej pory, pomimo możliwości technicznych, nie wykonali przyłączy lub nie zawarli umowy na odprowadzanie ścieków.

Za nie wywiązanie się z obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej grozi grzywna w wysokości do 500 zł. Jeżeli ta procedura nie przyniesie oczekiwanych rezultatów sprawy będą kierowane do Sądu Rejonowego, gdzie wysokość grzywny wynosi już 5000 zł.

Warto podkreślić, że przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tylko wtedy jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Posiadanie zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) nie zwalnia od tego obowiązku.
Pozostałe, wybudowane w ramach projektu sieci będą oddawane sukcesywnie, a mieszkańcy będą informowani o możliwości i terminie podłączenia za pośrednictwem dostępnych środków przekazu.

(mm)

data wpisu: 2009-08-18 15:34
data ostatniej modyfikacji:

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736