xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Wiadomość "Energia z recyklingu w nowej technologii" opublikowana w serwisach branżowych xtech.pl

WIADOMOŚCI

tytułEnergia z recyklingu w nowej technologii
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu energetyka.xtech.pl
na stronach Serwisu srodowisko.pl
źródłownp.pl
wygląd stronyenergetyka.xtech.pl

W połowie przyszłego roku zostanie uruchomiony pierwszy, prototypowy zakład do utylizacji odpadów z odzyskiem energii. Z dotychczasowych prac wynika, że technologia o nazwie ACREN umożliwia odzyskiwanie do 85 proc. energii zawartej w odpadach komunalnych, czyli dwa razy więcej niż znane technologie światowe.

Spośród 10-11 mln ton odpadów komunalnych produkowanych rocznie w Polsce, aż 95 proc. wciąż trafia na wysypiska. Nie tylko sukcesywnie powiększa to hałdy śmieci i samą bombę ekologiczną, ale i marnotrawi energię i surowce wtórne zawarte w odpadach. Dla porównania, w Niemczech na wysypiska trafia tylko 20 proc. śmieci komunalnych, 20 proc. do spalarni, ale aż 60 proc. jest poddanych recyklingowi bądź kompostowaniu.

Problem polskich miast polega też na tym, że już od 2010 roku przepisy unijne nakazują ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach. Jest to, jak oceniają eksperci z firmy Kamitec, już praktycznie niemożliwe. Budowane spalarnie nie wystarczą do wywiązania się z zobowiązań wynikających z przepisów UE. Także nie wcześniej niż przed 2013 zostaną zbudowane i uruchomione w większej ilości sortownie odpadów. Obecnie jest ich ok. 100, o przeciętnej mocy przerabiania 1,2-1,8 tys. ton rocznie śmieci. Tymczasem, dla porównania, Kraków produkuje rocznie 250 tys. ton, a Warszawa 600 tys. ton śmieci. Nie ma też nadal dobrej technologii kompostowania odpadów komunalnych, a sam kompost słabej jakości, bowiem znajduje się w nim wiele substancji niekorzystnych dla środowiska.

Jedną z szans nie zwiększania się wysypisk śmieci w Polsce może być opracowana i wdrażana właśnie przez firmę Kamitec wspomniana technologia do głębokiego recyklingu odpadów komunalnych ACREN, uważa Jakub Jurzak, dyrektor ds. Rozwoju. Dzięki niej śmieci zostaną przetworzone na energię elektryczną i ciepło, w procesie znacznie efektywniejszym pod względem ekonomicznym i ekologicznym od utylizacji w spalarniach. Nośnikiem energii są paliwa gazowe, płynne i stałe, które dalej mogą być wykorzystane do produkcji energii, w tym elektrycznej, w dowolnym miejscu i czasie. Jak wyjaśnia Jakub Jurzak, koszt budowy instalacji ACREN wahać się będzie pomiędzy 30 a 50 proc. kosztu spalarni. Progiem rentowności jest roczny przerób 15 tys. ton śmieci. Ponieważ zagospodarowanie odpadów przy użyciu metod recyklingu jest tańsze od ich składowania na wysypiskach, przełoży się to dodatkowo na obniżenie kosztu wywożenia śmieci ponoszonych bezpośrednio przez mieszkańców.

Prace nad technologią ACREN są współfinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Metoda recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych, będąca sercem technologii ACREN, jest chroniona patentem uzyskanym w 2006 roku.

(bj)

data wpisu: 2009-08-20 09:44
data ostatniej modyfikacji:

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736