xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Wiadomość "Niezbędne zaawansowane zarządzanie przepływem wody w rzekach." opublikowana w serwisach branżowych xtech.pl

WIADOMOŚCI

tytułNiezbędne zaawansowane zarządzanie przepływem wody w rzekach.
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu wodkaneko.pl
źródłoworldwaterweek.org
wygląd stronywodkaneko.pl

Poprawa w zarządzaniu przepływem wody w rzekach będzie miała duże znaczenie dla ochrony społeczeństw przed skutkami zmian klimatycznych, jak również ograniczania obszarów biedy na świecie – to jeden z głównych wniosków raportu „Securing Water for Ecosystems and Human Well-being: The Importance of Environmental Flows” omawianego w niedzielę, podczas Światowego Tygodnia Wody 2009.

Raport „Securing Water for Ecosystems and Human Well-being: The Importance of Environmental Flows” powstał we współpracy wielu organizacji międzynarodowych m. in. Organizatora Światowego Tygodnia Wody - Stockholm International Water Institute, Swedish Water House, UNESCO-IHE, International Union for the Conservation of Nature (IUCN), UNEP- DHI oraz wielu organizacji pozarządowych takich jak: WWF, Conservation International and The Nature Conservancy.

Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że aby zarządzanie przepływem wody w rzekach godziło potrzeby związane z zachowaniem w należytym stanie środowiska naturalnego z potrzebami człowieka konieczne jest właściwe wartościowanie cech oraz zjawisk związanych z ekosystemami zdrowych rzek. Oznacza to utrzymywanie właściwego poziomu wód gruntowych, odpowiednie podejście do okresów wezbrań wody i jej braków, branie pod uwagę aspektu utrzymywania źródeł dochodów ludzi czerpiących korzyści z rzek, nawożenia pól uprawnych oraz kwestii zdrowotnych.

Początkowo główny nacisk w sprawach związanych z zarządzaniem przepływami w środowisku położony był na kwestii ilości wody płynącej w rzekach – stwierdziła podczas prezentacji raportu Dr. Birgitta Malm Renöfält, zaangażowana jako przewodnicząca klastra grup roboczych pracujących nad raportem – Obecnie znamy znaczenie różnych poziomów przepływu wody w okresach czasu dla różnych funkcji rzek oraz zdajemy sobie sprawę jak ważny dla utrzymania zdrowych ekosystemów jest zaawansowany system zarządzania przepływem wody w rzekach. Przykładowo podstawowy, jednostajny przepływ wody ma znaczenie dla poziomu wód gruntowych oraz poziomu wilgotności gleby, z kolei zmienny, pulsacyjny przepływ kształtuje charakter rzeki oraz kanały rzeczne, natomiast nagłe wezbrania wód, powodzie powodują nawożenie gleb w pobliżu rzeki i odtworzenie poziomów wodonośnych.

W zaprezentowanym raporcie znajdują się przykłady korzyści z budowy odpowiedniej infrastruktury i systemu zarządzania przepływem wody w rzekach w takich krajach jak Kenia, Tanzania, Kambodża, Chiny, Kolumbia, Iran oraz Sudan.

Pełną treść raportu można znaleźć na stronie - http://www.worldwaterweek.org/documents/Resources/Reports/Report24_E-Flows-low-res.pdf

data wpisu: 2009-08-21 09:51
data ostatniej modyfikacji:

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736