xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Wiadomość "Kanaliza i wodociąg na Łuczańskiej i Konopki" opublikowana w serwisach branżowych xtech.pl

WIADOMOŚCI

tytułKanaliza i wodociąg na Łuczańskiej i Konopki
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu wodkaneko.pl
źródłowegorzewo.pl
wygląd stronywodkaneko.pl

Burmistrz Węgorzewa ogłosił w lipcu przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 63, przy ul. Łuczańskiej i Konopki. W ramach robót budowlanych zaplanowano wykonanie jeszcze w tym roku sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV wraz z przyłączami o łącznej długości około 1500 mb oraz sieci wodociągowej o długości 238 mb.

Inwestycja ma poprawić jakość życia mieszkańców tej części miasta, od dawna domagających się poprawy infrastruktury w tym zakresie. Pozytywnym rezultatem realizacji zadania będzie również poprawa ochrony środowiska naturalnego, zarówno poprzez ochronę wód powierzchniowych i głębinowych, jak i przez ochronę gleby i roślinności. Roboty zostaną wykonane za środki z budżetu gminy Węgorzewo, w ramach wieloletniego programu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Rejonie Wielkich Jezior Maurskich (w tym dokończenie MASTERPLANU) – Aglomeracja Węgorzewo 2007 – 2009”. Jeżeli zostaną spełnione wymogi formalne, gmina będzie ubiegała się o refundację wydatków ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

(mm)

data wpisu: 2009-08-21 09:57
data ostatniej modyfikacji:

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736