xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Wiadomość "Zarządzanie zasobami wodnymi w przedsiębiorstwach – Stockholm Industry Water Award" opublikowana w serwisach branżowych xtech.pl

WIADOMOŚCI

tytułZarządzanie zasobami wodnymi w przedsiębiorstwach – Stockholm Industry Water Award
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu wodkaneko.pl
źródłoworldwaterweek.org
wygląd stronywodkaneko.pl

Światowy Tydzień Wody, który odbył się w Sztokholmie, był jednym z ważniejszych wydarzeń dla świata przemysłu, polityki i nauki, podejmującym kwestię zarządzania zasobami wody w przedsiębiorstwach. W jego ramach, podczas seminariów zorganizowanych przez World Business Council for Suistainable Development (WBCSD) oraz Stockholm International Water Institiute (SIWI) zwracano głównie uwagę na konieczność wprowadzenia fundamentalnych zmian niezbędnych dla równoważenia finansowych zysków biznesu oraz odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wody.

Zmiany klimatu - według Bjorna Stigsona, prezesa WBCSD - prowadzą do nasilenia konkurencji o wodę i surowce energetyczne. Jak twierdzi prezes WBCSD, biznes radzi sobie z tym problemem poprzez uzyskiwanie energii z każdej kropli wody oraz uzdatnionej wody z każdej jednostki energii, ale istnieje pilna potrzeba ustalenia jasnych zasad w zarządzaniu zasobami wodnymi.

Świat biznesu zmierza do zawarcia konsensusu dotyczącego wody – powiedział Anders Berntell, dyrektor generalny SIWI. To, co było tylko dyskretnym problemem dla firm zajmujących się produkcją napojów, stało się istotną kwestią każdego przedsiębiorstwa. Biznesmeni szukali podczas Światowego Tygodnia Wody odpowiedzi na trudne pytania, ponieważ zdają sobie sprawę, iż odpowiedzialna gospodarka wodą jest istotą nowoczesnego zarządzania.

W odpowiedzi na rozprzestrzeniające się w ostatnich latach inicjatywy dotyczące zarządzania wodą, WBSCD oraz International Union for theConservation of Nature (IUCN) wydały nowy raport 'Water for Bisiness: Initiatives Guiding Sustainable Water Managment in the Private Sector'. Raport jest zwięzłym przewodnikiem po narzędziach, metodach pomiarowych występujących w sektorze. Zawiera również słownik z terminami związanymi z wodą, który będzie uaktualniany wraz z rozwojem nowych inicjatyw. Raport jest dostępny na stronie WBCSD.

Seminaria poprzedziła ceremonia wręczenia 2009 Stockholm IndustryWater Award firmie Trojan Technologies. Przedsiębiorstwo to, z siedzibą w kanadyjskim Ontario, zajmuje się produkcją systemów dezynfekcji UV do zastosowania w przemyśle, oczyszczaniu i uzdatnianiu wody miejskiej oraz w zwykłych mieszkaniach, a także w usuwaniu zanieczyszczeń ze studni i innych źródeł, jak również recyklingu wody. Trojan ze swymi systemami zainstalowanymi w ponad 5800 urządzeniach na terenie ponad 80 krajów nadaje światowy kurs firmom inżynierskim, a także rozpowszechnia technologię stanowiącą alternatywę dla tradycyjnego oczyszczania wody metodą chlorowania.

Stockholm IndustryWater Award honoruje wkład biznesu i przemysłu w ulepszanie globalnej gospodarki wodnej. Jury konkursu podczas wyboru laureata bierze pod uwagę ulepszanie wyników w procesach produkcji, nowe produkty, sposoby zarządzania jak i innowacyjne podejście do problemu wody i nowych technologii zużywania wody.

Nagroda została ustanowiona w 2000 roku przez Stockholm Academy Foundation we współpracy z Royal Swedish Academy of Engineering Sciences i World Business Council for Sustainable Development. Podczas tegorocznego Światowego Tygodnia Wody przyznano nagrodę po raz dziesiąty.

(pj)

data wpisu: 2009-08-25 08:13
data ostatniej modyfikacji:

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736