xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Wiadomość "RWE i Kompania Węglowa powołują nową spółkę" opublikowana w serwisach branżowych xtech.pl

WIADOMOŚCI

tytułRWE i Kompania Węglowa powołują nową spółkę
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu energetyka.xtech.pl
źródłoRWE
wygląd stronyenergetyka.xtech.pl

19 sierpnia br. w siedzibie Kompanii Węglowej w Katowicach została podpisana umowa powołania spółki pod nazwą RWE Elektrownia Czeczott Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za budowę i uruchomienie nowej elektrowni węglowej.

Nazwa nowej elektrowni to kontynuacja lokalnych tradycji górniczych regionu – nawiązanie do byłej kopalni Czeczott, na terenie której powstanie elektrownia. Profesor AGH Henryk Czeczott, wybitna postać historyczna, był w dwudziestym wieku prekursorem wielu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie górnictwa i przyczynił się znacznie do rozwoju branży.

„Podpisanie umowy o powołaniu nowej spółki jest kolejnym krokiem, który przybliża nas do realizacji najnowocześniejszej inwestycji w polską energetykę. Niezwykle ważny jest dla nas fakt, że projekt ten bardzo dobrze wpisywałby się w strategię rozwoju Polski do 2030 r., przygotowaną przez polski rząd oraz w opracowany przez Ministerstwo Gospodarki plan rozwoju dla sektora energetycznego do 2030 r. Obie strategie zakładają zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wzrost efektywności energetycznej oraz ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w tego typu elektrowni spowodowałby, że inwestycja przyczyniłaby się do osiągnięcia tych celów. Cieszymy się, że do tak ważnego projektu możemy wnieść międzynarodowe doświadczenie i wysoki poziom kompetencji technicznych.”– powiedział Filip Thon, Prezes RWE Polska.

„Potwierdzeniem tego, że węgiel ma przyszłość jest powołanie przez RWE i Kompanię Węglową spółki, która zbuduje elektrownię. Właśnie węgiel będzie tym surowcem, który pozwoli na osiągnięcie w wybudowanym bloku mocy 800 MW. Należy przy tym szczególnie podkreślić, że elektrownia ograniczy emisję CO2, gdyż w porównaniu z obecnie funkcjonującymi w Polsce będzie mieć znacznie wyższą sprawność. Inwestycja ma zatem charakter ekonomiczny, ale i ekologiczny. Takie przedsięwzięcie to najlepszy przykład partnerskiej współpracy górnictwa i energetyki. Inwestycja ma również wymiar społeczny, gdyż w trakcie jej realizacji i po ukończeniu zapewni dodatkowe miejsca pracy w regionie.”- powiedział Mirosław Kugiel, Prezes Kompanii Węglowej.

Radzie Nadzorczej RWE Elektrownia Czeczott przewodniczyć będzie Filip Thon, Prezes RWE Polska S.A., a w jej skład wejdą: Andreas Gehrmann, RWE AG, Ingo Birnkraut, RWE Power AG oraz Stanisław Baran, Kompania Węglowa S.A.

Na czas realizacji inwestycji spółka reprezentowana będzie przez 3-osobowy Zarząd w składzie: Götz Hanau, Prezes Zarządu (CEO), Henning Stockhausen, Członek Zarządu ds. Finansowych (CFO) oraz Krzysztof Miśkiewicz, Członek Zarządu ds. Współpracy (CNO).

Ostateczna decyzja dotycząca realizacji inwestycji zostanie podjęta w oparciu o pełną analizę opłacalności ekonomicznej. Przygotowania do realizacji inwestycji przebiegają zgodnie z planem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na utworzenie spółki celowej. Właściwe organy korporacyjne Kompanii Węglowej S.A. i RWE AG również opowiedziały się za powołaniem spółki. RWE Elektrownia Czeczott podpisze z Kompanią Węglową umowę na dostawy węgla. Na mocy tego porozumienia Kompania Węglowa będzie dostarczać do nowej elektrowni ok. 2,5 miliona ton paliwa rocznie. Ponadto Kompania Węglowa wniesie aportem nieruchomość, na której powstanie elektrownia. Będzie ona zlokalizowana na terenie byłej kopalni węgla kamiennego Piast Ruch II (dawniej: KWK Czeczott) w miejscowości Wola na Śląsku.

Jednym z pierwszych zadań spółki RWE Elektrownia Czeczott będzie również przygotowanie i złożenie dokumentów pozwalających na uzyskanie pozwolenia na budowę elektrowni. Ponadto, trwają prace dotyczące wydania warunków przyłączenia nowej jednostki do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Opracowane zostało także studium wykonalności, dopracowano szczegółowe aspekty techniczne inwestycji. Między innymi przeprowadzone zostały badania geotechniczne, niezbędne do rozpoznania podłoża gruntów pod inwestycję, wykonywane na bazie próbnych odwiertów. Oceniono także możliwości zaopatrzenia przyszłej elektrowni w wodę. W pracach uczestniczyły wybitne polskie jednostki badawcze, jak np.: Akademia Górniczo-Hutnicza i Polska Akademia Nauk w Krakowie oraz Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

data wpisu: 2009-08-24 17:33
data ostatniej modyfikacji:

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736