xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis wydarzenia ""Elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne" KABEL 2009" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG WYDARZEŃ

nazwa"Elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne" KABEL 2009
firma zgłaszającaxtech.pl Serwisy Branżowe Sp. z o.o. (Kraków, )
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu srodowisko.pl
wygląd stronysrodowisko.pl

Zapraszamy do udziału w XVI Konferencji Szkoleniowo - Technicznej nt "Elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne" KABEL 2009, która odbędzie się w dniach 9 - 12 marca 2009 roku w Zakopanem.

Tradycyjnie Konferencja KABEL będzie poświęcona szeroko rozumianej problematyce przesyłu i rozdziału energii elektrycznej w kontekście nowych wyzwań stojących przed polską energetyką. Z jednej strony chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na stan i możliwości przesyłowe linii energetycznych w aspekcie ostatnich awarii, z drugiej na ciągłą konieczność wymiany linii napowietrznych na kablowe w terenach zurbanizowanych. Te dwie tendencje będą bowiem wytyczały kierunki rozwoju energetyki na najbliższe lata. Zajmując się tą tematyką nie sposób uciec od zagadnień prawnych, ekonomicznych i ekologicznych związanych z rozbudową i modernizacją elektro-energetycznych linii napowietrznych i kablowych. Mimo, że Konferencja KABEL tradycyjnie jest ukierunkowana na aspekty techniczne, to również na powyższe zagadnienia chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę.
Jednym ze sposobów na rozwiązanie wspomnianych problemów jest postęp techniczny i technologiczny zarówno w budowie linii, jak również prawidłowa ich eksploatacja i diagnostyka. Będzie to możliwe jeśli producenci kabli i przewodów oraz aparatury rozdzielczej i zabezpieczeniowej zapewnią energetyce wyroby o odpowiednich parametrach technicznych i wysokiej jakości.
Dlatego najważniejszym celem Konferencji KABEL 2009 jest zorganizowanie spotkania osób mających wpływ na stan obecny i ewentualny rozwój polskiej energetyki, tj. projektantów, producentów i przedstawicieli energetyki zawodowej w celu wymiany doświadczeń i wskazania kierunków rozwoju branży.
XVI Konferencja KABEL 2009 odbędzie się w dniach 9 - 12 marca 2009 roku w Zakopanem. Obrady Konferencyjne i Seminaria Promocyjne Firm będą miały miejsce w salach szkoleniowych Ośrodka Konferencyjno - Wypoczynkowego "ANTAŁÓWKA" zlokalizowanego przy ul. Wierchowej 2. Natomiast Uczestnicy Konferencji zamieszkają zarówno w Ośrodku "ANTAŁÓWKA" (www.antalowka-zakopane.pl), jak i w położonym w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu "GEOVITA" (www.geovita.pl). O miejscu zakwaterowania będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Tematyka Konferencji
Światowe kierunki rozwoju w zakresie elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych
Rozwój i doskonalenie produkcji kabli i przewodów
Nowe rozwiązania konstrukcyjne kabli elektroenergetycznych
Postęp technologiczny w wytwarzaniu materiałów izolacyjnych i przewodowych
Sposoby zwiększania obciążalności i ograniczenia strat w liniach elektroenergetycznych
Minimalizacja oddziaływania obiektów energetycznych na środowisko
Dostosowywanie sieci przesyłowych i rozdzielczych do wymagań rynku energii
Postęp technologiczny w zakresie osprzętu kablowego
Nowoczesne metody budowy elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych
Ochrona odgromowa, przepięciowa i systemy uziemień w liniach i stacjach elektroenergetycznych
Pomiary i nowe metody diagnostyczne w energetyce
Wymagania prawne i techniczne w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji obiektów energetycznych i sposoby ich realizacji
Przesył informacji i monitoring linii energetycznych z wykorzystaniem technik światłowodowych
Aspekty ekonomiczne i prawne w budowie i modernizacji linii elektroenergetycznych
Możliwości rozbudowy linii elektroenergetycznych w kontekście ochrony środowiska i programu NATURA 2000

Ramowy Program Konferencji
9 marca 2009 r. (poniedziałek)
Przyjazd Uczestników
Rejestracja w Biurze Konferencji
Zakwaterowanie
Uroczysta kolacja powitalna
10 marca 2009 r. (wtorek)
Śniadanie
Otwarcie Konferencji
Obrady konferencyjne i seminaria Firm
Obiad
Obrady konferencyjne i seminaria Firm
Bankiet
11 marca 2009 r. (środa)
Śniadanie
Obrady konferencyjne i seminaria Firm
Obiad
Obrady konferencyjne i seminaria Firm
Podsumowanie obrad
Zakończenie Konferencji
Kolacja pożegnalna
12 marca 2009 r. (czwartek)
Śniadanie
Wyjazd Uczestników

data wpisu: 2009-02-12 12:34
data ostatniej modyfikacji: 2009-02-12 12:42

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736