xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis wydarzenia "IWA 2. Międzynarodowa Konferencja "Usuwanie związków biogennych ze ścieków i wód posadowych"" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG WYDARZEŃ

nazwaIWA 2. Międzynarodowa Konferencja "Usuwanie związków biogennych ze ścieków i wód posadowych"
firma zgłaszającaxtech.pl Serwisy Branżowe Sp. z o.o. (Kraków, )
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu wodkaneko.pl
wygląd stronywodkaneko.pl

2. Konferencja Naukowo-Techniczna stowarzyszenia IWA (International Water Association)
"Usuwanie związków biogennych ze ścieków i wód poosadowych"
6-9.09.2009, Kraków

Patronat honorowy:

Minister Środowiska
Marszałek Województwa Małopolskiego
Prezydent Miasta Krakowa

Istotnym celem konferencji będzie przedstawienie informacji na temat technologii umożliwiajacych w sposób ekonomicznie efektywny spełnienie coraz surowszych norm w zakresie ograniczania emisji azotu i fosforu w obliczu obniżania współczynników C/N i C/P w sciekach surowych, przy jednoczesnych wymaganiach stawianych przez ustawodawców w zakresie oczyszczania wszystkich scieków trafiajacych do kanalizacji, w tym scieków zawierajacych wody opadowe i roztopowe. W tym celu planujemy wspólne spotkanie i dyskusje specjalistów zajmujacych sie najbardziej zaawansowanymi technologiami oczyszczania scieków z ekspertami prezentujacymi stosowanie własciwych i najbardziej praktycznych pod wzgledem zrównoważonego rozwoju rozwiazań technologicznych.Tematem konferencji będą też zagadnienia usuwanie azotu i fosforu ze stężonych ścieków, odcieków i wód osadowych oraz zagadnienia zwiazane z efektem szklarniowym.

Znaczącą część Konferencji stanowić będzie tematyka efektywności ekonomicznej, projektowania oraz zaawansowanych prac badawczych nad najnowszymi technologiami. Chcielibyśmy rozpocząć dyskusję nad zasadnością pozwoleń wodnoprawnych na punktowe zrzuty oczyszczane do granic możliwości technologii, podczas gdy zanieczyszczenia obszarowe determinują zanieczyszczenie zlewni.

Konferencja przedstawi praktyczną stronę prezentowanych zagadnień, dzięki udziałowi zaproszonych wykładowców, liderów w swojej dziedzinie.

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:
Agata Jałyńska
tel.: +48 12 429 40 31/ +48 12 429 40 39
kontakt@bnr-iwa2009.pl

Krzysztof Muszyński
krzysztof.muszynski@lemtech.pl

Zbigniew Jędrzejewski
zjedrzejewski@lemtech.pl

data wpisu: 2009-05-20 14:03
data ostatniej modyfikacji: 2009-05-20 14:10

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736