xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Skrócony opis wydarzenia "„Ocena oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000”" zgłoszonego przez firmę zarejestrowaną w serwisach branżowych xtech.pl

KATALOG WYDARZEŃ

nazwa„Ocena oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000”
firma zgłaszającaZIELONE OKO (Świdnica, dolnośląskie)
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu srodowisko.pl
na stronach Serwisu wodkaneko.pl
wygląd stronysrodowisko.pl

Szkolenie obejmuje m.in. następujące zagadnienia :
- przepisy krajowe i wspólnotowe – spójności i niedostatki
- najnowsze zmiany przepisów dotyczące ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ)
- OOŚ dla przedsięwzięć
- OOŚ dla planów i programów
- orzecznictwo sądów krajowych i europejskich - interpretacje i wytyczne dot. OOŚ
- relacja pomiędzy decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach a innymi decyzjami administracyjnymi
- relacja pomiędzy „pierwotną” a „ponowną” OOŚ
- procedura administracyjna i planistyczna
- treść decyzji i postanowień oraz ich uzasadnień
- znaczenie OOŚ w procedurze aplikowania o fundusze unijne
- jakość merytoryczna raportów OOŚ - wymagania prawne i merytoryczne
- źródła danych merytorycznych dla potrzeb OOŚ
- NATURA 2000 - cele i zasady ochrony, specyfika OOŚ
- udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w procedurach OOŚ
- wymagania kodeksu postępowania administracyjnego a OOŚ


Celem szkolenia jest przedstawienie skondensowanego kompendium wiedzy o kluczowych zagadnieniach związanych z ocenami oddziaływania na środowisko. Prezentacji wykładowcy towarzyszy przedstawienie wielu przykładów obrazujących praktyczny wymiar poruszanych zagadnień.

Adresaci szkolenia :
Administracja rządowa i samorządowa, przedsiębiorstwa, beneficjenci funduszy UE.

Szkolenie poprowadzi :
praktyk specjalizujący się w tematyce OOŚ, pełniący funkcję eksperta oceniającego projekty aplikujące o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pod kątem zgodności z przepisami i zasadami OOŚ, członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, autor dokumentacji i publikacji z dziedziny OOŚ, współpracownik organów administracji, firm konsultingowych i organizacji społecznych, trener prowadzący szkolenia na zlecenia m.in. Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz innych instytucji.

data wpisu: 2011-08-25 13:39
data ostatniej modyfikacji: 2011-08-25 13:40

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736